به سایت دکتر حسن اکبری خوش آمدید

…هوالشافی…

تلفن دریافت نوبت

021-91302356

اخلاق پزشکی در اسلام

اخلاق پزشکی در اسلام

هوالشافی مقدمه: اخلاق پزشکی در اسلام به عنوان یک بخش مهم از اختصاصی کردن ارتباط میان پزشک و بیمار، به توجه به مسائل اخلاقی مربوط به پزشکی، و به اعمال اصول و اختیارات اخلاقی در خدمت به بیماران میپردازد. مکتب اسلام این قابلیت و ظرفیت را دارد و شاهد آن، رفتار پزشکان بزرگی بوده که […]