به سایت دکتر حسن اکبری خوش آمدید

…هوالشافی…

تلفن دریافت نوبت

021-91302356

تقویت و درمان معده با روش های طب سنتی

تقویت معده

مقدمه: معده یکی از ارگان‌های اساسی جهت هضم غذا در سیستم گوارش بدن انسان می‌باشد. عملکرد صحیح معده از اهمیت بسزایی برخوردار است، زیرا این ارگان نقش کلیدی در تجزیه و هضم مواد غذایی را ایفا می‌کند و مواد مغذی را به بدن ارائه می‌دهد. از این رو، تقویت و درمان معده از اهمیت خاصی […]

رانیتیدین با سلولهای ناتوان معده چه می کند؟

هوالشافی رانیتیدین با سلولهای ناتوان معده چه می کند؟   اغلب مشکلات معده ناشی از ورم معده می باشد که در اثر تغذیه نامناسب از نظر نوع، ترکیب و نحوه غذا خوردن و همچنین مصرف آب سرد فراوان (هر آبی که دمای آن کمتر از دمای بدن ماست) و خوردن آب در بین غذاها و […]