توجه فرمایید این صفحه مداوم در حال تغییر کردن است و ​

ساعت کار ثابت نمی باشد بنابراین قبل از تشریف اوردن به

دهکده مثلث سلامت حتما از این صفحه بازدید کنید/ لازم به ذکر است مجموعه مثلث سلامت کلیه تعطیلات رسمی تعطیل می باشد

شنبه —————————————————————– 17-12

یکشنبه ————————————————————-17-12

دوشنبه ————————————————————– 17-12

سه شنبه ————————————————————17-12

چهارشنبه ————————————————————-17-12

پنجشنبه ————————————————————-17-12