توجه فرمایید این صفحه مداوم در حال تغییر کردن است و ​

ساعت کار ثابت نمی باشد بنابراین قبل از تشریف اوردن به

دهکده مثلث سلامت حتما از این صفحه بازدید کنید/ لازم به ذکر است مجموعه مثلث سلامت کلیه تعطیلات رسمی تعطیل می باشد

شنبه —————————————————————-18-10

یکشنبه ————————————————————-18-10

دوشنبه ————————————————————– تعطیل

سه شنبه ————————————————————تعطیل

چهارشنبه —————————————————————تعطیل

پنجشنبه —————————————————————تعطیل