به سایت دکتر حسن اکبری خوش آمدید

…هوالشافی…

سایت دکتر حسن اکبری

توجیه سلولی مولکولی مزاج ها و عوامل مؤثر بر سلامت سلولها | دکتر حسن اکبری

توجیه سلولی مولکولی مزاج ها و عوامل مؤثر بر سلامت سلولها

توجیه سلولی مولکولی مزاج ها و عوامل مؤثر بر سلامت سلولها:  اینکه هر فردی دارای مزاج خاصی است، یعنی گرم و تر، سرد و تر و یا سرد و خشک، باید یک توجیه علمی داشته باشد. واقعاً در درون و بیرون سلولها چه فرایندی رخ می دهد که فرد به حسب رفتاری، فیزیکی، صفراوی، دموی، […]