به سایت دکتر حسن اکبری خوش آمدید

…هوالشافی…

تلفن دریافت نوبت

021-91302356

خواص سرکه از زبان حکیم مومن تنکابنی

هوالشافی خواص سرکه از زبان حکیم مومن تنکابنی به نقل از کتاب تحفه حکیم مومن به عربی خل نامند و از خرما و مويز و شكر و عسل و انجير و امثال آن و از حبوبات مثل برنج و غيره ترتيب مي دهند و مراد از مطلق او سركة انگور است، و خلّ خمر او […]