به سایت دکتر حسن اکبری خوش آمدید

…هوالشافی…

سایت دکتر حسن اکبری

خواص سرکه از زبان حکیم مومن تنکابنی

هوالشافی خواص سرکه از زبان حکیم مومن تنکابنی به نقل از کتاب تحفه حکیم مومن به عربی خل نامند و از خرما و مويز و شكر و عسل و انجير و امثال آن و از حبوبات مثل برنج و غيره ترتيب مي دهند و مراد از مطلق او سركة انگور است، و خلّ خمر او […]