به سایت دکتر حسن اکبری خوش آمدید

…هوالشافی…

سایت دکتر حسن اکبری

اصول تغذیه در سیره پیامبر اعظم (ص)

اصول تغذیه در سیره پیامبر و اسلام

هوالشافی مقدمه: اصول تغذیه در سیره پیامبر اعظم (ص): خوردن‌ و آشامیدن‌ از لوازم‌ اصلى‌ استمرار حیات‌ مادى‌ انسان‌ است‌. بدون‌ آن‌، هیچ‌ انسانى‌ قادر به‌ انجام‌ تکالیف‌اساسى‌ خویش‌ و حرکت‌ در مسیر کمال‌یابى‌ نخواهد شد. جسم‌ انسان‌، هم‌چون‌ مرکبى‌ است‌ که‌ روح‌ را حمل‌ میکند و اختلال‌ در کار این‌ مرکب‌، اختلال‌ در کار […]