به سایت دکتر حسن اکبری خوش آمدید

…هوالشافی…

سایت دکتر حسن اکبری

درمان بیماری استرس با روش طب سنتی

درمان استرس

درمان استرس مقدمه: استرس به عنوان یک پدیده گسترده و مؤثر در زندگی امروزه، ابعادی چندگانه از جسمی تا روانی را فرا گرفته است. مواجهه با استرس برای افراد می‌تواند منجر به عوارض جسمی ناخوشایند و نقصان در کیفیت زندگی شود. در این متن، نقش و اهمیت طب سنتی در کاهش این اثرات منفی مورد […]