به سایت دکتر حسن اکبری خوش آمدید

…هوالشافی…

تلفن دریافت نوبت

021-91302356

پوکی استخوان یا استئرپوروز، بیماری خاموش

پوکی استخوان یا بیماری خاموش

هو الشافی استئرپوروز یا پوکی استخوان، بیماری خاموش: تعریف: استئر به معنی استخوان و پوروزسیس به معنی پوکی است. در بیماری پوکی استخوان میزان تراکم مادۀ استخوانی کاهش می یابد. حال ببینیم چه اتفاقی می افتد که میزان تراکم مادۀ استخوانی کم می شود؟ برای پی بردن به این مسئله ابتدا باید ساختمان استخوان و […]