به سایت دکتر حسن اکبری خوش آمدید

…هوالشافی…

تلفن دریافت نوبت **** 91302356-021

 

A die 8 mensis Iunii usque ad diem 13 mensis Iunii anni 2024.

ایام هفته شیفت صبح شیفت عصر
Saturday work holiday A hora 16 usque ad horam 19
Sunday work holiday A hora 16 usque ad horam 19
Monday work holiday A hora 16 usque ad horam 19
Tuesday work holiday A hora 16 usque ad horam 19
Wednesday work holiday A hora 16 usque ad horam 19
Thursday work holiday A hora 16 usque ad horam 18

Placere animadvertite hanc paginam continue mutari, nec horas operativas stabiles esse. Itaque rogamus ut antequam ad Trigonum Salutis venitis, certiores de horis operativis praefatis sitis. Nota bene: Trigonum Salutis omnibus feriis publicis clausum est.

Carissimi, potestis quotidie (nisi feriis publicis exceptis) a hora decima mane usque ad horam sextam vesperi cum numeris officii relationum publicarum communicare. Notate, tempus responsionis ad telephonum in caeteris partibus officii contingent a tempore operationis instituto in tabula supra.