به سایت دکتر حسن اکبری خوش آمدید

…هوالشافی…

سایت دکتر حسن اکبری

روزه داری و درمان ورم معده

هوالشافی روزه داری و درمان ورم معده اکثر مردم فکر می کنند گرفتن روزه برای معده آنها ضرر دارد، حال آنکه اگر بدانند که ریشه اکثر ورم معده در فراوان  خوردن آب سرد می باشد، متوجّه خواهند شد که روزه داری شامل امساک از خوردن و آشامیدن، نه تنها برای ورم معده ضرری ندارد بلکه […]