به سایت دکتر حسن اکبری خوش آمدید

…هوالشافی…

سایت دکتر حسن اکبری

مزاج شناسی چیست و چه اهمیتی دارد

مزاج شناسی طب سنتی

مقدمه: مزاج‌شناسی یکی از مفاهیم کلیدی در طب سنتی یا طب سنتی ایرانی است که در آن به بررسی مزاج یا میزان تعادل عناصر مختلف در بدن انسان پرداخته میشود. طب سنتی ایرانی که به عنوان طب ایرانی، طب اسلامی یا طب تبریزی هم شناخته میشود، از هزاران سال پیش در ایران و سایر مناطق […]