به سایت دکتر حسن اکبری خوش آمدید

…هوالشافی…

سایت دکتر حسن اکبری

طب سنتی تاریخ ضیاء الدّین مالکی

ابن بیطار

هوالشافی مقدمه: طب سنتی یکی از مفاخر خوشنام و پر آوازه خودش به نام ضیاء الدّین ابو محمّد عبدالله احمد بن محمّد مالکی، مشهور به ضیاء الدّین مالکی، یکی از شخصیت‌های برجسته و بزرگ در زمینه دانش طب سنتی و پزشکی در تاریخ اسلام و جهان اسلام بودرا به خود دیده است . وی در […]