به سایت دکتر حسن اکبری خوش آمدید

…هوالشافی…

تلفن دریافت نوبت

021-91302356

رفلاکس معده و درمان آن

رفلاکس معده مشاوره و روش های درمانی توسط دکتر حسن اکبری

رفلاکس معده چیست؟ رفلاکس معده به وقوع آمدن پدیده‌ای گفته میشود که در آن محتوای معده به جایی که اصلاً نباید برود، یعنی به مری (مری معده) یا به بخش بالایی مری (مری سفلی) بازمیگردد. این پدیده معمولاً به علت عدم کارایی صحیح ماهیچه تحتانی مری (ماهیچه‌هایی که پایین‌تر از مری قرار دارند و در […]

مرگ سریع و مرگ تدریجی

هوالشافی مرگ سریع و مرگ تدریجی مقاله مربوط به قحطی تحمیلی سال های 1917 تا 1919 در ایران، دارای آمار وحشت آوری است که صحت آن را به متخصصین مربوطه واگذار می کنم ولی آنچه مسلم است اتفاق بسیار مهمی روی داده است که باید از لحاظ انسانی، حقوقی و جنایات جنگی مورد بررسی قرار […]