به سایت دکتر حسن اکبری خوش آمدید

…هوالشافی…

سایت دکتر حسن اکبری

خواص سیب از زبان حکیم مومن تنکابنی

هوالشافی خواص سیب از زبان حکیم مومن تنکابنی به نقل از کتاب تحفه حکیم مومن تفّاح ( عربی)   به فارسي سيب نامند شيرين او در اوّل گرم (یعنی اگر میزان گرمی از اول تا چهارم تقسیم بندی شود سیب گرمی یک دارد و حداقل گرمی را دارد) و در دوم تر (یعنی اگر میزان […]