به سایت دکتر حسن اکبری خوش آمدید

…هوالشافی…

سایت دکتر حسن اکبری

:حکمت بیماری ها از زبان امام صادق علیه السلام

هوالشافی :حکمت بیماری ها از زبان امام صادق علیه السلام :امام صادق علیه السلام درباره حکمت بیماری ها فرموده اند (ر.ک: جلد 1، ص 137) :بیماری ها بر چند قسمت است بیماری ای که برای آزمون و ابتلاء انسان است* بیماری ای که کیفر عمل نکردن به دستورات الهی است* بیماری ای که علت مرگ […]