به سایت دکتر حسن اکبری خوش آمدید

…هوالشافی…

سایت دکتر حسن اکبری

حجامت و افزایش سیستم ایمنی بدن

حجامت و افزایش سیستم ایمنی بدن حجامت باعث افزایش سیستم ایمنی بدن می شود. با انجام حجامت، حجم گلبول قرمز در بدن کاهش می یابد و خون در رگ های تنگ نیز با سرعت بیشتری حرکت می کند، بنابراین اکسیژن رسانی بهبود می یابد و سیستم ایمنی تنظیم می شود دکتر حسن اکبری در گفت […]