به سایت دکتر حسن اکبری خوش آمدید

…هوالشافی…

سایت دکتر حسن اکبری

رفلاکس معده و درمان آن

رفلاکس معده مشاوره و روش های درمانی توسط دکتر حسن اکبری

رفلاکس معده چیست؟ رفلاکس معده به وقوع آمدن پدیده‌ای گفته میشود که در آن محتوای معده به جایی که اصلاً نباید برود، یعنی به مری (مری معده) یا به بخش بالایی مری (مری سفلی) بازمیگردد. این پدیده معمولاً به علت عدم کارایی صحیح ماهیچه تحتانی مری (ماهیچه‌هایی که پایین‌تر از مری قرار دارند و در […]