به سایت دکتر حسن اکبری خوش آمدید

…هوالشافی…

تلفن دریافت نوبت

021-91302356

ظروف آهنی مفید یا مضر؟

هوالشافی ظروف آهنی مفید یا مضر؟   مدت هاست که بین طبیبان طب سنتی و طب غربی، بر سر مفید یا مضر یا بی اثر بودن استفاده از ظروف آهنی در طبخ غذاها، اختلاف نظر جدی وجود دارد. از یک طرف طبیبان طب سنتی توصیه به استفاده از این ظروف می کنند و حتی کار […]