توجه فرمایید این صفحه مداوم در حال تغییر کردن است و ​
ساعت کار ثابت نمی باشد بنابراین قبل از تشریف اوردن به
دهکده مثلث سلامت حتما از این صفحه بازدید کنید/ لازم به ذکر است مجموعه مثلث سلامت کلیه تعطیلات رسمی تعطیل می باشد

  • شنبه15-19
  • یکشنبه09-13
  • دوشنبه15-19
  • سه شنبه15-19
  • چهارشنبه09-17
  • پنجشنبهتعطیل