چاقی و لاغری چیست؟

هوالشافی چاقی و لاغری چیست؟ چگونه وزن و اندام متناسب داشته باشیم؟ :تعریف چاقی در طب غربی بر اساس نظریه دانشمند فرانسوی به نام بروکای، وزن متناسب برای هر فرد شامل، قد منهای عدد صد می باشد. بطور مثال با قد 170 سانتیمتر بهترین وزن حدود 70 کیلوگرم خواهد بود، البته باید بدانیم که این […]