اصول تغذیه در سیره پیامبر

اصول تغذیه در سیره پیامبر اعظم (ص)

هوالشافی

اصول تغذیه در سیره پیامبر اعظم (ص)

شخصی به‌ پیامبر اکرم‌ (ص)‌ عرض‌ کرد: ما غذا مى‌خوریم‌، اما سیر نمى‌شویم‌! حضرت‌ فرمود: شاید به‌ صورت‌ متفرق‌ غذا مى‌خورید؛ هنگام غذا با هم‌ جمع‌ شوید و نام‌ خداى‌ بر زبان‌ آورید تا موجب‌ برکت‌ براى‌ شما شود

چکیده‌

تغذیه‌ از نیازهاى‌ اجتناب‌ناپذیر هر موجود زنده‌اى‌ است‌ و انسان‌ نیز از این‌ قانون‌، مستثنا نیست‌. از این‌ رو آگاهى‌ از روش‌ و شیوه‌ بزرگان‌ دین‌ در این‌ زمینه‌، شایان‌ توجه‌ و تأمل‌ است‌. نوشتار حاضر درصدد پاسخ‌گویى‌به‌ چند پرسش‌ محورى‌ و مهم‌ درباره‌ تغذیه‌، بر اساس‌ سیره‌ پیامبر اعظم (ص)‌ است‌. پرسش‌هایى‌ چون: چرا تغذیه،‌ نوع‌ تغذیه، تنوع‌ و مقدار آن‌، زمان‌ تغذیه‌، همراهى‌ با دیگران‌ در تغذیه‌ و بالاخره‌ چگونگى‌ انجام‌ تغذیه‌

در سیرة‌ نبوى غذا خوردن‌ با هدف‌ کسب‌ توان‌ براى‌ طاعت‌ و عبادت‌ بوده‌ است‌. غذاهاى‌ آن‌ حضرت‌، ویژگى‌هایى‌ چون‌ حلال‌ بودن‌، تنوع‌، سادگى‌، مضرّ نبودن‌ و سودمندى‌ را داشته‌ است‌. آن‌ حضرت‌ از صرف‌ بیش‌ از یک‌ نوع‌ غذا در یک‌ وعده‌ ـ به‌ منظور زهد ـ پرهیز داشته‌، مقدار غذاى‌مصرفى‌اش‌ نیز در حد نیاز بدن‌ بوده‌ است‌. وقت‌ غذاى‌ حضرت‌، هنگام‌ گرسنگى‌ بوده‌ و اصرار بر صرف‌ غذا به‌همراه‌ دیگران‌ داشته‌ است‌. نیز آن‌ حضرت‌ در شروع‌ و پایان‌ صرف‌ غذا نام‌ خدا را بر زبان‌ جارى‌ و در این‌زمینه‌، آداب‌ خاص‌ دیگرى‌ را رعایت‌ مى‌فرمود

مقدمه‌

خوردن‌ و آشامیدن‌ از لوازم‌ اصلى‌ استمرار حیات‌ مادى‌ انسان‌ است‌ و بدون‌ آن‌، هیچ‌ انسانى‌ قادر به‌ انجام‌ تکالیف‌اساسى‌ خویش‌ و حرکت‌ در مسیر کمال‌یابى‌ نخواهد شد. جسم‌ انسان‌، هم‌چون‌ مرکبى‌ است‌ که‌ روح‌ را حمل‌ مى‌کند و اختلال‌ در کار این‌ مرکب‌، اختلال‌ در کار روح‌ پدید مى‌آورد. این‌ حقیقت‌، اقتضاى‌ آن‌ داشته‌ که‌ حتى‌ برترین‌ موجودات‌نظام‌ هستى‌، یعنى‌ انبیا و اولیاى‌ الهى‌ نیز وجود را بى‌نیاز از خوردن‌ و آشامیدن‌ ندانند و با بهره‌گیرى‌ از شیوه‌هاى‌ صحیح‌و در عین‌ حال‌ ضرورى‌، لوازم‌ استمرار حیات‌ و حرکت‌ جسم‌ خویش‌ را فراهم‌ کرده‌ و آن‌ را در خدمت‌ روح‌ بلندشان‌قرار دهند

باتوجه‌ به‌ آن‌چه‌ گفته‌ شد، در این‌ نوشتار به‌ بررسى‌ روایات‌ حاکى‌ از سیره‌ نبوى‌ در این‌ باره‌ مى‌پردازیم‌. مجموع‌اطلاعات‌ موجود در این‌ زمینه‌، در حقیقت‌ پاسخ‌ به‌ این‌ سؤال‌هاست‌ که‌ پیامبر اکرم (ص) چرا، چه‌ نوع‌، چند نوع‌، به‌ چه‌ میزان‌، چه‌ هنگام‌، تنها یا با دیگران‌، و چگونه‌ مى‌خورد و مى‌آشامید

چـرا؟

سخن‌ از چرایى‌ خوردن‌ و آشامیدن‌ در سیره‌ نبوى، منطقاً باید پیش‌ از دیگر مسائل‌ مربوط‌ به‌ سیره‌آن‌ حضرت‌ در خوردن‌ و آشامیدن‌، مورد توجه‌ قرار گیرد. این‌که‌ چرا انسان‌ به‌ خوردن‌ و آشامیدن‌ رو آورده‌، پرسشى‌است‌ که‌ پاسخ‌ آن‌ ابتدا بدیهى‌ مى‌نماید، زیرا به‌ محض‌ طرح‌ چنین‌ پرسشى‌، این‌ پاسخ‌ به‌ ذهن‌ مى‌رسد که‌ خوردن‌ وآشامیدن‌ لازمه‌ طبیعى‌ زندگى‌ بشر و زنده‌ ماندن‌ اوست‌. این‌ سخن‌ در عین‌ درستى‌، تمام‌ پاسخ‌ نیست‌، زیرا فلسفه‌خوردن‌ و آشامیدن‌ در نگاه‌ اولیاى‌ دین‌، صِرف‌ تأمین‌ نیازهاى‌ جسمانى‌ نیست‌، بلکه‌ مسئله‌اى‌ مهم‌تر و برتر مطرح‌است‌

طبق‌ این‌ دیدگاه‌، جسم‌، نقش‌ آلى‌ و ابزارى‌ براى‌ حقیقت‌ انسان‌، یعنى‌ روح‌ او دارد، از این‌ رو براى‌ این‌که‌ روح‌بتواند مسیر کمال‌یابى‌ خود را طى‌ کند باید نیازهاى‌ جسم‌ به‌ عنوان‌ مرکب‌ و ابزار روح‌، تأمین‌ شود. بر اساس‌ دیدگاه‌اول‌، انسان‌ و حیوان‌ مشترک‌ و هم‌سان‌ مى‌شوند، اما در این‌ نگاه‌، انسان‌ در تأمین‌ نیازهاى‌ جسم‌ در پى‌ تأمین‌ هدفى‌ بس‌والاست‌. در برخى‌ روایات‌ به‌ نقش‌ ابزارى‌ خوردن‌ در راستاى‌ عبادت‌ و انجام‌ فرائض‌ و تکالیف‌ اشاره‌ شده‌ است‌. درروایتى‌، از پیامبر اکرم‌…‌ چنین‌ نقل‌ شده‌ است‌ که‌ به‌ خداوند عرضه‌ داشت‌

در نان‌ به‌ ما برکت‌ عطا کن‌، و بین‌ ما و نان‌ جدایى‌ میفکن‌، چرا که‌ اگر نان‌ نباشد قادر به‌ اداى‌ نماز و گرفتن‌ روزه‌ و انجام‌ فرایض‌پروردگارمان‌ نخواهیم‌ بود

و در روایت‌ امام‌ صادق‌(علیه السلام)‌ نیز آمده‌ است‌: بنیان‌ جسم‌ بر نان‌ نهاده‌ شده‌ است‌

بنا بر روایتى‌ دیگر، هنگامى‌ که‌ مردى‌ از ابوذر درباره‌ برترین‌ اعمال‌ پس‌ از ایمان‌ پرسش‌ کرد وى‌ پاسخ‌ داد: «نماز و خوردن‌ نان‌!» و هنگامى‌ که‌ آن‌ مرد با شگفتى‌ به‌ ابوذر نگریست‌، وى‌ ادامه‌ داد: «اگر نان‌ نباشد خداوند عبادت‌ نمى‌شود». و مراد ابوذر این‌ بود که‌ انسان‌ براى‌ کسب‌ توانایى‌ انجام‌ عبادت‌ باید از نان‌ بهره‌ ببرد. با توجه‌ به‌ این‌ گونه‌ روایات‌، هدف‌ انسان‌ مؤمن‌ از خوردن‌ غذا، آماده‌سازى‌ جسم‌ براى‌ انجام‌ تکالیف‌ عبادى‌ وفرایض‌ دینى‌ است‌، و ـ چنان‌ که‌ گذشت‌ ـ این‌ نوع‌ نگاه‌ به‌ خوردن‌، به‌ مراتب‌ والاتر از نگاه‌ طبیعى‌ به‌ آن‌ است‌

چه‌ نوع‌؟

پرسش‌ دیگر درباره‌ سیره‌ نبوى‌…‌ در خوردن‌ و آشامیدن‌، مربوط‌ به‌ نوع‌ غذاى‌ آن‌ حضرت‌ است‌. بنابر روایات‌ سیره‌ مى‌توان‌ ویژگى‌هایى‌ را در

: مورد غذاى‌ پیامبر اکرم‌…‌ استنباط‌ کرد که‌ عبارت‌اند از

حلال‌ بودن‌

از مهم‌ترین‌ این‌ ویژگى‌ها حلال‌ بودن‌ غذاست‌. طبیعى‌ است‌ پیامبر اکرم‌…‌ با توجه‌ به‌ جایگاه‌هدایتى‌اش‌ در میان‌ انسان‌ها، بارزترین‌ مصداق‌ براى‌ رعایت‌ این‌ اصل‌ است‌. در برخى‌ روایات‌ آمده‌ است‌ که‌ آن‌حضرت‌ آن‌چه‌ را خداوند برایش‌ حلال‌ کرده‌ بود به‌ همراه‌ خانواده‌ و خدمتکار تناول‌ مى‌کرد

تنوع‌

ویژگى‌ دیگر در غذاهاى‌ پیامبر اکرم‌…‌ آن‌ بود که‌ اصرار بر نوع‌ خاص‌ و برجسته‌اى‌ از غذاها نداشت‌ وغذایى‌، هم‌چون‌ غذاى‌ متعارف‌ همه‌ مردم‌ را مصرف‌ مى‌کرد، و در این‌ میان‌، به‌ ساده‌ترین‌ نوع‌ آن‌ قناعت‌ مى‌کرد و بر آن‌شاکر بود. بنا به‌ نقل‌ طبرسى‌، آن‌ حضرت‌ گونه‌هاى‌ مختلف‌ از غذاها را مصرف‌ مى‌کرد. معناى‌ این‌ سخن‌مى‌تواند آن‌ باشد که‌ حضرت‌ اصرار بر نوع‌ خاصى‌ از غذاها نداشت‌ و در این‌ زمینه‌، تکلف‌ نمى‌ورزید و در صورت‌دست‌رسى‌ به‌ غذاهاى‌ نافع‌، براى‌ تأمین‌ نیاز جسم‌ از آن‌ها بهره‌ مى‌برد

سادگى‌

در بیشتر موارد، آن‌ حضرت‌ نان‌ جو، با آرد سبوس‌دار، و در حدّ عدم‌ سیرى‌ مصرف‌ مى‌کرد. در برخى‌ روایات‌، از نان‌جو به‌ عنوان‌ غذاى‌ انبیا یاد شده‌ است‌. به‌ عنوان‌ نمونه‌ در روایتى‌، به‌ نقل‌ از امام‌ رضا (علیه السلام)‌ چنین‌ مى‌خوانیم‌: هیچ‌ پیامبرى‌ نبوده‌ جز آن‌ که‌ مردم‌ را به‌ خوردن‌ [نان‌] جو فرا خوانده‌ و براى‌ آن‌، برکت‌ طلبیده‌ است‌. و [این‌ غذا] در هیچ‌شکمى‌ داخل‌ نشده‌ جز آن‌ که‌ بیمارى‌ را از میان‌ برداشته‌ است‌. و این‌، غذاى‌ پیامبران‌ است‌ و طعام‌ نیکان‌. و خداوند اِبا کرده‌ ازاین‌که‌ غذاى‌ انبیا را چیزى‌ غیر از جو قرار دهد

از دیگر روایات‌ مربوط‌ به‌ سادگى‌ غذاى‌ پیامبر…‌، روایت‌ قتاده‌ است‌. وى‌ گوید: ما گاه‌ نزد انس‌ بن‌مالک‌ مى‌رفتیم‌ و مى‌دیدیم‌ که‌ خدمتکار او مشغول‌ پختن‌ نان‌ بود. روزى‌ انس‌ در همین‌ حال‌، رو به‌ ما کرده‌، گفت‌: [از این‌نان‌ها] بخورید، اما نسبت‌ به‌ پیامبر، من‌ سراغ‌ ندارم‌ که‌ حضرت‌ نان‌ با آرد الک‌ کرده‌ و بدون‌ سبوس‌، و گوشت‌ گوسفندکباب‌ شده‌ مصرف‌ کرده‌ باشد

خورش‌ِ غذاى‌ پیامبر…‌ نیز معمولاً بسیار ساده‌ بود. بنا به‌ نقل‌ کلینى‌ از امام‌ صادق ‌(علیه السلام)‌، روزى‌پیامبر اکرم‌…‌ به‌ حجره‌ ام‌سلمه‌ وارد شد. ام‌سلمه‌ قطعه‌ نانى‌ نزد حضرت‌ آورد. پیامبر فرمودند: آیاخورش‌ نیز دارى‌؟ گفت‌: خیر یا رسول‌ الله، جز سرکه‌ ندارم‌. فرمود: سرکه‌ خوب‌ خورشى‌ است‌، و خانه‌اى‌ که‌ سرکه‌ درآن‌ هست‌ بى‌چیز نیست‌

مضرّ نبودن‌

ویژگى‌ مهم‌ دیگر در غذاهاى‌ مورد استفاده‌ پیامبر اکرم‌…‌، مضرّ نبودن‌ است‌. از نظر آن‌ حضرت‌، گذشته‌ از مفید و نافع‌ بودن‌، یک‌ غذا ـ که‌ در ادامه‌، به‌ آن‌ خواهیم‌ پرداخت‌ ـ مى‌بایست‌ فاقد آثار منفى‌ بر بدن‌ باشد. به‌عنوان‌ مثال‌، بنا به‌ نقل‌ کلینى‌ از امام‌ صادق‌(علیه السلام)، و آن‌ حضرت‌ از امیرالمؤمنین‌(علیه السلام)‌، هنگامى‌ که‌ براى‌ پیامبراکرم‌…‌ غذاى‌ داغى‌ آوردند، فرمود: آن‌ را بگذارید تا سرد شود، خداوند آتش‌ را غذاى‌ ما قرار نداده‌ و برکت‌ در غذاى‌ غیر داغ‌ است‌

بنا بر بعضى‌ روایات‌، آن‌ حضرت‌ از خوردن‌ برخى‌ غذاها یا گیاهان‌ که‌ بوى‌ آن‌ها در دهان‌ مى‌ماند نیز اجتناب‌ مى‌کرد. البته‌ این‌ پرهیز، ناشى‌ از آثار خانوادگى‌ یا اجتماعى‌ بقاى‌ بوى‌ این‌ غذاها در دهان‌ بود و نه‌ به‌ سبب‌ ضرر آن‌ براى‌ بدن‌. بنا به‌ نقل‌ طبرسى‌، پیامبر اکرم‌…‌ سیر، پیاز، تره‌ و عسلى‌ که‌ مغافیر در آن‌ بود تناول‌نمى‌کرد، زیرا بوى‌ آن‌ها در دهان‌ مى‌ماند

سودمندى‌

ویژگى‌ دیگر غذاهاى‌ مورد استفاده‌ پیامبر اکرم‌…‌، میزان‌ نافع‌ بودن‌ غذا براى‌ بدن‌ بود. بنا بر روایتى‌ که‌پیش‌ از این‌ گذشت‌، حضرت‌ سادگى‌ را در مجموع‌ زندگى‌ و از جمله‌ تغذیه‌، رعایت‌ مى‌کرد، اما این‌، منافات‌ با توجه‌ به‌سودمندى‌ غذاها ندارد و در مواردى‌ که‌ گشایش‌ اقتصادى‌ براى‌ مسلمانان‌ و خود حضرت‌ پدید مى‌آمد با تنوع‌بخشى‌به‌ غذاى‌ خود و خانواده‌، از غذاهاى‌ سودمند بهره‌ مى‌برد

در برخى‌ روایات‌، ضمن‌ اشاره‌ به‌ این‌ موارد، از زبان‌پیامبر…‌ و دیگر معصومان (علیهم السلام) فوایدى‌ براى‌ برخى‌ غذاها بیان‌ شده‌ است‌. مجموع‌ این‌روایات‌، حکایت‌ از آن‌ دارند که‌ پیامبر اکرم‌ …‌ به‌ علت‌ اتصال‌ به‌ منبع‌ علم‌ الهى‌ و آگاهى‌ از خواص‌غذاها، نافع‌ترین‌ آن‌ها را براى‌ بدن‌ ـ در صورت‌ دست‌رسى‌ به‌ آن‌ها ـ بر مى‌گزیده‌، ضمن‌ آن‌که‌ در میزان‌ مصرف‌ نیز اصول‌ سلامت‌ را رعایت‌ مى‌کرد

در روایتى‌ که‌ پیش‌ از این‌ از امام‌ رضا(علیه السلام)‌ نقل‌ کردیم‌، به‌ خاصیت‌ درمانى‌ نان‌ جو اشاره‌ شد. به‌ جز آن‌، در برخى‌ روایات‌، امام‌ صادق‌(علیه السلام)‌ شیر، سرکه‌، روغن‌ و سویق‌ (نوعى‌ حلیم‌ از گندم‌ یا جو، و شکر و خرما) را غذاى‌ پیامبران‌، و گوشت‌ و شیر را، شورباى‌ (آبگوشت‌) آنان‌ معرفى‌ کرده‌ است‌

هم‌چنین‌ گفته‌ شده‌ است‌ که‌ محبوب‌ترین‌ غذاها نزد پیامبر اکرم‌… گوشت‌ بود و مى‌فرمود: «گوشت‌ موجب‌ افزونى‌ قوه‌ شنوایى‌ و بینایى‌ مى‌شود». و در کلامى‌ دیگر فرمود: گوشت‌، سرآمد غذاها در دنیا و آخرت‌ است‌ و اگر از خدایم‌ مى‌خواستم‌ که‌ هر روز مرا با آن‌ اطعام‌ کند چنین‌مى‌کرد

آن‌ حضرت‌ گوشت‌ را گاه‌ به‌ صورت‌ پخته‌ [با آب‌] و گاه‌ به‌ صورت‌ کباب‌، همراه‌ نان‌ مصرف‌ مى‌کرد. بنا به‌ نقل‌ طبرسى‌، پیامبر اکرم‌ …‌ تگرگ‌ را جمع‌ کرده‌ و تناول‌ مى‌کرد و مى‌فرمود: این‌ موجب‌نابودى‌ عوامل‌ فساد دندان‌ها مى‌شود

نیز از امام‌ صادق‌(علیه السلام)‌ نقل‌ شده‌ است‌ که‌ پیامبر اکرم‌…‌ در صورت‌ دست‌رسى‌ به‌ شیرینى‌جات‌با آن‌ افطار مى‌کرد، و اگر بدان‌ دست‌رسى‌ نداشت‌ با آب‌ گرم‌ افطار مى‌کرد و مى‌فرمود: این‌ باعث‌ پاکسازى‌ کبد و معده‌، و موجب‌ خوشبو شدن‌ بوى‌ دهان‌، و سبب‌ تقویت‌ دندان‌ها و چشم‌، و عامل‌ تیزى‌ بینایى‌مى‌شود؛ و گناهان‌ را مى‌شوید و عروق‌ تحریک‌ شده‌ را ساکن‌، و تلخى‌ غالب‌ را از بین‌ مى‌برد و بلغم‌ را قطع‌ مى‌کند و حرارت‌ را ازمعده‌ فرو نشانده‌ و سردرد را زایل‌ مى‌کند

گفتنى‌ است‌، تأثیر افطار با آب‌ ولرم‌ در شسته‌ شدن‌ گناهان‌ مى‌تواند به‌ لحاظ‌ فضیلتى‌ باشد که‌ شخص‌ روزه‌دار در اثرگرسنگى‌ و سپس‌ افطار با نوشیدنى‌ ساده‌اى‌ چون‌ آب‌ به‌ دست‌ مى‌آورد. پیامبر اکرم‌…‌ عسل‌ را بسیار دوست‌ داشت‌ و خوردن‌ آن‌ را همراه‌ با قرائت‌ آیاتى‌ از قرآن‌ و جویدن‌کُندر موجب‌ زوال‌ بلغم‌ مى‌دانست‌

پیامبر اکرم‌…‌ مطلوبیت‌ بعضى‌ غذاها را گاه‌ با تعبیر «طیّب‌» تأیید مى‌کرد. به‌ عنوان‌ مثال‌، هنگامى‌که‌ یکى‌ از اصحاب‌ حضرت‌ فالوده‌اى‌ به‌ ایشان‌ هدیه‌ کرد و حضرت‌ قدرى‌ تناول‌ کردند، پرسیدند: «اى‌ ابا عبدالله، این‌را از چه‌ چیزى‌ فراهم‌ کرده‌اى‌؟» عرض‌ کرد: پدر و مادرم‌ فدایت‌، روغن‌ و عسل‌ را در ظرفى‌ سنگى‌ ریخته‌، با آتش‌ تفت‌مى‌دهیم‌ و سپس‌ مغز گندم‌ را آسیاب‌ کرده‌ و با آن‌ مخلوط‌ مى‌کنیم‌ تا به‌ خوبى‌ با هم‌ عجین‌ شوند و چنین‌ چیزى‌ فراهم‌آید. حضرت‌ فرمود: «این‌ غذایى‌ نیکو و گواراست‌»

چگونه؟

روح‌ ساده‌زیستى‌ در پیامبر اکرم‌…‌ مانع‌ از آن‌ بود که‌ بر سر سفره‌ غذاى‌ آن‌ حضرت‌ بیش‌ از یک‌ نوع‌غذا یافت‌ شود. علت‌ این‌ امر در روایت‌ صحیحة‌ کلینى‌ از امام‌ صادق‌(علیه السلام)‌ بیان‌ شده‌ است‌. بنا بر این‌ نقل‌، پیامبراکرم‌…‌ در شام‌گاه‌ پنجشنبه‌اى‌ که‌ در مسجد قبا حضور داشت‌، براى‌ افطار، نوشیدنى‌ طلب‌ کرد و اوس‌بن‌ خولى‌ انصارى‌ کاسة‌ بزرگى‌ حاوى‌ شیر مخلوط‌ با عسل‌ آورد

حضرت‌ چون‌ آن‌ را به‌ لب‌هاى‌ مبارک‌ رسانید ناگاه‌ آن‌را کنار نهاد و فرمود: این‌، دو نوع‌ نوشیدنى‌ است‌ که‌ به‌ یکى‌ از آن‌ها نیز مى‌توان‌ بسنده‌ کرد. من‌ آن‌ دو را با هم‌ نمى‌نوشم‌، اما تحریم‌ نیز نمى‌کنم‌، لکن‌ من‌ براى‌ تواضع‌ در برابر خداوند چنین‌ مى‌کنم‌، و هر کس‌ براى‌ خدا تواضع‌ کند خداوند او را بلند مرتبه‌ سازد، و هر کس‌تکبّر ورزد خداوند او را فرود آورد. و هر آن‌ کس‌ که‌ در معیشت‌، راه‌ میانه‌ برگزیند خداوند روزى‌اش‌ دهد، و هر آن‌ که‌ اهل‌ تبذیر باشد خداوند او را محروم‌ سازد، و هر آن‌ که‌ فراوان‌ یاد مرگ‌ کند خداوند دوستش‌ دارد

:این‌ روایت‌ چندین‌ پیام‌ دارد

قناعت‌ پیامبر اکرم‌…‌ بر یک‌ نوع‌ از نوشیدنى‌ و غذا؛

این‌ قناعت‌، بُعد استحباب‌ و ترجیح‌ داشته‌ و ترک‌ آن‌ حرام‌ نیست‌؛ و این‌ در حقیقت‌، ناشى‌ از شریعت‌ سهله‌اى‌است‌ که‌ پیامبر…‌ خود را مروّج‌ و آورنده‌ آن‌ معرفى‌ کرد. و از این‌ رو فرمود: من‌ این‌ دو نوشیدنى‌ را با هم‌ نمى‌نوشم‌، اما تحریم‌ نیز نمى‌کنم‌؛

زهد مثبت‌ در سیره‌ معصومان(علیهم السلام) و اولیاى‌ صالح‌ خداوند عبارت‌ از همین‌ است‌ که‌ با وجود دست‌رسى‌ به‌مواهب‌ دنیوى‌ جز در حد ضرورت‌، از آن‌ها چشم‌پوشى‌ مى‌کردند؛

پیامبر اکرم‌…‌ سرّ این‌ اقدام‌ خویش‌ را تواضع‌ در برابر خدا معرفى‌ مى‌کند، و این‌، جلوه‌اى‌ دیگر ازصفت‌ تواضع‌ است‌ که‌ عبارت‌ از تواضع‌ در برابر خداست‌. افراد متکبّر و دنیازده‌ با گردن‌ کشى‌ و روحیة‌ طلب‌ کارانه‌ دربرابر خداوند ظاهر شده‌ و نعمت‌هاى‌ الهى‌ را بى‌توجه‌ به‌ مُنْعِم‌ مصرف‌ مى‌کنند، در حالى‌ که‌ بندگان‌ حقیقى‌ خداوند با اظهار کوچکى‌ و تواضع‌ در برابر خداوند، خود را مستحق‌ کوچک‌ترین‌ نعمت‌ها نیز ندیده‌ و نسبت‌ به‌ توان‌ بر شکرگزارى‌ براى‌ کمترین‌ نعمت‌ نیز اظهار عجز مى‌کنند و درصدد افزون‌ خواهی‌ِ همراه‌ با ناسپاسى‌ نیستند؛

توصیه‌ کلى‌ پیامبر اکرم‌…‌ در این‌ حدیث‌، به‌ اعتدال‌ و میانه‌روى‌ در زندگى‌، و ترک‌ تبذیر است‌؛

و نهایتاً در راستاى‌ اصول‌ و سیره‌ و شیوه‌ تربیتى‌ پیامبر اکرم‌…، مسئله‌ یاد مرگ‌ مطرح‌ مى‌شود که‌بهترین‌ وسیله‌ حفظ‌ انسان‌ها از کژى‌ است‌

به‌ چـه‌ میزان‌؟

اولیاى‌ دین‌ و نیز حکیمان‌، همواره‌ به‌ کم‌خورى‌ و پرهیز از پرخورى‌ سفارش‌ اکید داشته‌اند. این‌ مسئله‌ امروزه‌ نیز مورد تأکید پژوهشگران‌ علوم‌ پزشکى‌ است‌ و به‌ عنوان‌ راز سلامت‌ و پیش‌گیرى‌ از بیمارى‌ها مطرح‌ است‌. در روایت‌ کلینى‌ از امام‌ باقر (علیه السلام)‌ آمده‌ است‌: چیزى‌ نزد خداوند، مبغوض‌تر و ناپسندتر از شکم‌ پر نیست‌

در روایتى‌ دیگر از آن‌ حضرت‌ آمده‌ است‌: آن‌ گاه‌ که‌ شکم‌ پر شود، ره‌ طغیان‌ در پیش‌ گیرد. و به‌ گفته‌ برخى‌ حکما: زیاد نخورید تا زیاد بنوشید تا زیاد بخوابید تا زیاد حسرت‌ بخورید. در روایات‌ نبوى‌…‌ نیز بر این‌ امر تأکید شده‌ است‌. آن‌ حضرت‌، پرخورى‌ را موجب‌ فساد بدن‌، بروز بیمارى‌، کسالت‌ در عبادت‌، قساوت‌ و مردن‌ قلب‌، دورى‌ از خدا، مبغوض‌ خداوند واقع‌ شدن‌، ضرر زدن‌ به‌ دین‌ فرد و از ویژگى‌هاى‌ افراد کافر و منافق‌ معرفى‌ فرموده‌ است‌

در بعضى‌ روایات‌، آن‌ حضرت‌ میزان‌ مناسب‌ براى‌خوردن‌ را چنین‌ تعیین‌ کرده‌ است‌: فرزند آدم‌! هیچ‌ ظرفى‌ بدتر از شکم‌ را پر نکرده‌، براى‌ او تنها چند لقمه‌ که‌ سبب‌ قوام‌ وجودش‌ شود کافى‌ است‌. و اگر ناچار ازغذا خوردن‌ شد، پس‌ ثلث‌ [معده‌] براى‌ غذایش‌، و ثلث‌ آن‌ براى‌ نوشیدنى‌اش‌، و ثلث‌ دیگر را براى‌ نفس‌ بگذارد. در این‌ زمینه‌، از بعضى‌ همسران‌ پیامبر اکرم‌…‌ نقل‌ شده‌ است‌ که‌: «هیچ‌گاه‌ شکم‌ پیامبرصلى‌ الله علیه‌ و آله‌و سلم‌ از غذا پر نشد»

 

 

چه‌ هنگام‌؟

پرسش‌ دیگر دربارة‌ سیره‌ نبوى‌…‌ در تغذیه‌، این‌ است‌ که‌ آن‌ حضرت‌ در چه‌ اوقاتى‌ غذا صرف‌مى‌کرده‌ است‌؟ از برخى‌ روایات‌ مى‌توان‌ اصلى‌ کلى‌ در این‌ باره‌ استنباط‌ کرد و آن‌ این‌که‌ آن‌ حضرت‌ جز به‌ وقت‌گرسنگى‌ و احساس‌ نیاز بدن‌، اقدام‌ به‌ صرف‌ غذا نمى‌کرده‌ است‌. در روایتى‌ از آن‌ حضرت‌ نقل‌ شده‌ است‌که‌ فرمود: بخور در حالى‌ که‌ اشتها به‌ خوردن‌ دارى‌، و دست‌ بکش‌ در حالى‌ که‌ هنوز اشتها به‌ خوردن‌ دارى‌. و بنا به‌ نقل‌ انس‌ بن‌ مالک‌: هیچ‌ گاه‌ در روز یا شب‌، آن‌ حضرت‌ گوشت‌ یا نان‌ مصرف‌ نکرد مگر هنگامى‌ که‌ بدن‌ نیاز به‌ آن‌ داشت‌

بر این‌ اساس‌، نقل‌ شده‌ است‌ که‌ پیامبر اکرم‌…‌ شخصاً با مردم‌ مواسات‌ و همراهى‌ مى‌کرد، به‌ گونه‌اى‌که‌ ازار (لنگ‌) خود را با پوست‌ وصله‌ مى‌کرد و هیچ‌ گاه‌، هم‌ صبحانه‌ (یانهار) و هم‌ شام‌ نخورد تا این‌که‌ از دنیا رحلت‌فرمود. بنا بر بعضى‌ روایات‌، معصومان(علیهم السلام) دو وعده‌ غذایى‌ را در طول‌ شبانه‌ روز سفارش‌ مى‌کردند و از صرف‌ غذا بین‌ آن‌ دو وعده‌، نهى‌ مى‌کردند. و از برخى‌ روایات‌، بر مى‌آید که‌ معصومان(علیهم السلام) تأکید بر آن‌ داشتند که‌افراد، شب‌ هنگام‌ چیزى‌ خورده‌ و بخوابند، ولو بسیار اندک‌ باشد

امام‌ صادق‌(علیه السلام)‌ در این‌ زمینه‌ فرموده‌ است‌: خوردن‌ شام‌ را ترک‌ نکن‌، حتى‌ اگر سه‌ لقمه‌ به‌ همراه‌ نمک‌ باشد. و کسى‌ که‌ شام‌ خوردن‌ را [به‌ کلى‌] ترک‌ گوید رگى‌ در بدنش‌مى‌میرد که‌ هرگز احیا نخواهد شد. پیامبر اکرم‌…‌ نیز مى‌فرمود: شام‌ بخورید هر چند یک‌ مشت‌ خرماى‌ غیرمرغوب‌ باشد، چرا که‌ ترک‌ شام‌ خوردن‌ موجب‌ پیرى‌ است‌

تنها یا با دیگران‌؟

بخش‌ دیگرى‌ از روایات‌ سیره‌ نبوى‌…‌ در باب‌ خوردن‌ و آشامیدن‌، از آن‌ حکایت‌ دارد که‌ پیامبراکرم‌…‌ در حدّ امکان‌، به‌ تنهایى‌ غذا نمى‌خورد و مى‌فرمود: آیا شما را از بدترینتان‌ خبر دهم‌؟ کسى‌ که‌به‌ تنهایى‌ بخورد و برده‌اش‌ را بزند و میهمانش‌ را ردّ کند. آن‌ حضرت‌، غذا خوردن‌ جمعى‌، حلال‌ بودن‌ غذا، و گفتن‌ بسم‌ الله در ابتدا و حمد خدا در پایان‌ را از اسباب‌ کمال‌ در غذا خوردن‌ معرفى‌ مى‌فرمود. و نیز مى‌فرمود: بهترین‌ غذاها نزد خداوند آن‌ است‌ که‌ دستان‌ زیادى‌ آن‌ را بخورند. و بنا به‌ نقل‌ امام‌ صادق‌(علیه السلام)‌ از امیرالمؤمنین‌(علیه السلام)‌، پیامبر اکرم‌…‌ مى‌فرمود: جماعت‌، موجب‌ برکت‌ است‌ و غذاى‌ یک‌ نفر، دو نفر را، و غذاى‌ دو نفر، چهار نفر را کفایت‌ مى‌کند

گفتنى‌ است‌ که‌ هر چند زیادتر شدن‌ افراد ممکن‌ است‌ سهم‌ هر فرد از غذا را کاهش‌ دهد، اما مراد پیامبر اکرم‌صلى‌ الله علیه‌و آله‌ و سلم‌ مى‌تواند آن‌ باشد که‌ حتى‌ با وجود عدم‌ سیرى‌، نیاز بدن‌ همراه‌ با کم‌ خورى‌ که‌ مطلوب‌ است‌، تأمین‌ مى‌شود و این‌ مى‌تواند در نتیجه‌ ایثار افراد در اختصاص‌ سهم‌ خود به‌ دیگران‌ باشد. امروزه‌ نیز ثابت‌ شده‌ است‌ که‌صرف‌ غذا با دیگران‌، همراه‌ با نشاط‌ و گوارایى‌ مى‌شود و این‌ امر، در جذب‌ نیکوى‌ غذا و تعادل‌ گوارش‌ نقش‌ مهمى‌دارد

بنا به‌ نقل‌ طبرسى‌، پیامبر اکرم‌…‌ آن‌چه‌ را خوردنش‌ بر وى‌ حلال‌ بود، همراه‌ اهل‌ و خادم‌ یا همراه‌کسانى‌ که‌ حضرت‌ را دعوت‌ به‌ غذا خوردن‌ مى‌کردند، روى‌ زمین‌ یا آن‌چه‌ دعوت‌ کنندگان‌ بر آن‌ غذا مى‌خوردند، و از آن‌چه‌ آنان‌ مى‌خوردند تناول‌ مى‌فرمود، مگر آن‌ که‌ میهمانى‌ بر حضرت‌ وارد مى‌شد که‌ در این‌ صورت‌، به‌ همراه‌ میهمان‌غذا مى‌خورد. بنا به‌ نقل‌ دیگر طبرسى‌، هنگامى‌ که‌ کسى‌ به‌ پیامبراکرم‌…‌ عرض‌ کرد: ما غذا مى‌خوریم‌، اما سیر نمى‌شویم‌! حضرت‌ فرمود: شاید به‌ صورت‌ متفرق‌ غذا مى‌خورید؛ در حال‌ غذا با هم‌ جمع‌ شوید و نام‌ خداى‌ بر زبان‌ آرید تا موجب‌ برکت‌ براى‌ شماشود

آن‌ حضرت‌، گاه‌ غذا را در میان‌ مساکین‌ و نیازمندان‌ و همراه‌ آنان‌ میل‌ مى‌کرد و از برکت‌ حضور حضرت‌، آنان‌ نیز سیر مى‌شدند، بنا به‌ نقل‌ حمیرى‌ از امام‌ باقر (علیه السلام)‌، شبى‌ پیامبر اکرم‌…‌ همراه‌ مساکینى‌ که‌ در مسجد مى‌خوابیدند در کنار منبر، روزه‌ خود را افطار کرد و از غذایى‌ که‌ در دیگى‌ سنگى‌ نهاده‌ شده‌ بود میل‌ فرمود، و به‌ برکت‌حضور حضرت‌، سى‌ نفر از آنان‌ از آن‌ غذا خورده‌ و سیر شدند، سپس‌ آن‌ ظرف‌ نزد همسران‌ حضرت‌ باز گردانده‌ شد و همه‌ آنان‌ نیز سیر شدند. این‌گونه‌ روایات‌ هرچند از یکى‌ از معجزات‌ آن‌ حضرت‌ حکایت‌ دارد، اما پیش‌ ازآن‌ ـ با توجه‌ به‌ آن‌چه‌ گذشت‌ ـ حاکى‌ از اهتمام‌ حضرت‌ بر ایثار و نیز توجه‌ به‌ غذا خوردن‌ در جمع‌ مى‌باشد

منبع: خبرگزاری فارس

لینک خبر: http://farsnews.com/newstext.php?nn=13921024001355

:نظریه دکتر اکبری

رعایت دستورات اسلام عزیز شامل فرمایش های قران کریم و اهل بیت علیهم السلام و پیروی از عقل سلیم که ادامه اطاعت از دین الهی است، تنها راه نجات بشریت و سعادت اوست

کم خوری راز سلامتی انسان است

ساده خوری باعث سلامتی سلول های بدن انسان است

خوردن در جمع و نشستن سر سفره و با یاد خدا و برای خدا خوردن باعث برکت غذا ها می شود و خوردن را کاری مقدس می نماید

آرام غذا خوردن، خوب جویدن، مخلوط کردن غذا با بزاق و نخوردن آب و مایعات سرد مابین غذا ها، باعث هضم بهتر غذا و جلوگیری از ایجاد بیماریهای معده و نفخ می گردد

 

 

رژیم غذایی صحیح

ترکیب رژیم غذایی صحیح

هوالشافی

ترکیب رژیم غذایی صحیح

رژیم غذایی سالم

بقراط حکیم می فرماید: باید کاری کنی که غذای تو، تنها داروی تو باشد و داروی تو غذای مخصوص تو گردد

غذاها و داروها نیز مانند بدن انسان از موادی تشکیل یافته اند که موجب می شود آن ها نیز دارای کیفیت گرم یا سرد و تر یا خشک باشند. به طور کلی برای رعایت اصل تعادل لازم است فرد هر چه بیشتر خود را به اعتدال نگه دارد تا کارکرد اعضا و بافت های مختلف بدن متعادل باشد. به عنوان مثال فردی که دارای مزاج گرم و خشک است باید از افراط در خوردن مواد گرم و خشک مانند عسل و فلفل خودداری کند، زیرا این نوع غذاها اورا از حالت تعادل خارج می نمایند و علایم آزار دهنده مانند خشکی پوست و بی خوابی را افزایش می دهند ولی استفاده از خیار و هندوانه که سرد و تر هستند فرد را به حالت تعادل بازگردانده و  حال عمومی او را بهتر می کند

یکی از مهمترین مسائل روزمره انسان استفاده از انواع غذاها برای رفع گرسنگی و ادامه حیات است. به عنوان مثال، یکی از غذاهای سنتی ما ایرانی ها کشک و بادمجان است که غذای خوشمزه ای است، آیا تا بحال از خود پرسیده اید که چرا کشک را همراه بادمجان مصرف می کنند؟ علت آن است که چون مردم در قدیم مزاج خود را بهتر از امروز می شناختند و از این رو بعضی از آنان اصلاً بادمجان مصرف نمی کردند و بعضی دیگر هم که مصرف می کردند به صورت کشک همراه با بادمجان بود تا مزاج غذای خود را متعادل کنند

بادمجان سرخ کرده در روغن به تنهایی ایجاد سودا می کند. یعنی خلط سودا در بدن را افزایش می دهد و زیاد شدن این خلط در بدن موجب بیماری های پوستی، ناراحتی های اعصاب و روان می شود. همچنان استفاده از کشک به تنهایی موجی لختی بدن، بی خوابی و در بعضی از افراد موجب بروز بیماری هایی مانند صرع می شود

علاوه بر موارد ی که گفته شد بدن انسان به مواد زیادی مانند پروتئین، چربی، کربوهیدرات، آب، انواع ویتامین و انواع مواد معدنی نیاز دارد. بعضی از این مواد به مقدار زیادی در بدن وجود دارند و مقدار بعضی دیگر ناچیز است. این مواد از راه غذا خوردن به بدن انسان می رسند. غذای مناسب غذایی است که تمام این ترکیبات را به بدن انسان برساند

کم و زیاد شدن ترکیب مواد غذایی مورد نیاز بدن باعث به هم خوردن تعادل و نسبت مواد موجود در بدن می گردد و بیماری های زیادی بوجود میآورد

:ساختمان بدن انسان

امام صادق علیه السلام: انسان می خورد و می آشامد با آتش، می بیند و کار می کند با نور، می شنود و می بوید با باد، لذت غذا و نوشیدنی را درک می کند با آب و حرکت می کند با روح

و فرمود: اگر آتش در معده اش نبود غذا هضم نمی شد، اگر باد نمی شد آتش معده شعله ور نمی گشت و تفاله غذا از شکمش بیرون نمی شد، اگر روح نبود حرکت و ایاب و ذهاب نمی شد، اگر آب نبود آتش معده او را می سوخت، اگر نور نبود نمی دید و تعقل و تفکر نمی کرد، پس خاک صورت انسان است در زمین، و زمین قوام ندارد مگر با آب، جسم انسان نیز قوام ندارد مگر با خون و مخ انسان کف و چربی و پیه و خون است

چنان که انسان جهت دنیا و آخرت آفریده شده، موقعی که خداوند بین دنیا و آخرت را جمع کرد زندگیش در زمین برقرار شد، چون او از طرف آسمان به سوی دنیا نازل گشته و موقعی که خداوند میان آنها تفرقه انداخت این جدایی مرگ است و در نتیجه آسمان بر می گردد

خداوند داروی درمان بیماری ها را در وجود خود ما قرار داده است

از چه غذاهایی استفاده کنیم که تمام مواد غذایی را به اندازه ی مورد نیاز به بدن ما برساند

:گروه های غذایی

گروه نان و غلات: این گروه شامل غذاهایی است که از گندم، جو، ارزن و برنج تهیه می شوند. بعضی از غذاهای این گروه شامل نان گندم، نان جو، گندم پرک شده، برنج، ماکارونی، بیسکویت، کیک، کلوچه، رشته آش و … می باشد

این گروه تأمین کننده کربوهیدرات پیچیده، پروتئین، فیبر، آهن، منیزیم، ریبوفلاوین، تیامین و نیاسین هستند

گروه سبزی ها: این گروه شامل انواع سبزی ها مانند هویج، گوجه فرنگی، خیار، کدو، کلم، گل کلم، بادمجان، قمری، بامیه، سبزی خورش، سبزی خوردن، اسفناج، لوبیا سبز، نخود سبز و … می باشد.

این گروه تأمین کننده فیبر، پتاسیم، منیزیم، ویتامین A، ویتامین C و فولات هستند.

گروه میوه ها: این گروه شامل انواع میوه ها مانند پرتقال، سیب گلاب، گلابی، هندوانه، طالبی، هلو، لیموترش، موز، گریپ فروت، توت، کیوی ،انگور و … می باشد

این گروه تأمین کننده فیبر، پتاسیم، ویتامین A و ویتامین C می باشد

گروه گوشت ها: این گروه شامل انواع گوشت قرمز و سفید، مرغ، ماهی، تخم مرغ، سوسیس، کالباس و … می باشد

حبوبات مانند لوبیا، سویا، عدس، ماش و لپه هم جزء این گروه هستند، البته این مواد باید با غلاتی مانند برنج همراه شوند و یا چند تا از آنها با هم ترکیب شوند تا بطور کامل در این گروه قرار گیرند

همچنین سوسیس و کالباس در این گروه هستند ولی توصیه می شود از آنها استفاده نکنید

این گروه تأمین کننده پروتئین، فسفر، روی، منیزیم، آهن، ویتامین B6، ویتامین B12، نیاسین و تیامین می باشد

گروه شیر و لبنیات ها: این گروه شامل شیر و غذاهای تهیه شده از آن مانند ماست، دوغ، کشک، پنیر و بستنی می باشد

کشک و پنیر در بسیاری از منابع جزء گروه گوشت ها حساب می شوند، همچنین بستنی به علت داشتن شکر نباید به مقدار زیادی جایگزین شیر و لبنیات شود

این گروه تأمین کننده کلسیم، پروتئین، ریبوفلاوین و ویتامین B12 می باشد

گروه چربی و قند ها: این گروه شامل انواع چربی، روغن، قند، آب نبات، شکلات، شیرینی، شربت، ژله، مربا، شکر، عسل، خامه، سرشیر، نوشابه های گازدار، کره، مارگارین، انواع سس و … می باشد

این گروه تأمین کننده انرژی هستند و مواد غذایی چندانی ندارند

:استفاده از همه گروه های غذایی

:شما باید هر روز از تمام گروه های غذایی گفته شده استفاده کنید، تا ترکیب صحیح غذایی داشته باشید، به شکل زیر توجه کنید

جدول گروه های غذایی مادران باردار و شیرده | دارالشفاء امام رضا (ع) ، موسسه درمانی آستان قدس رضوی

به این شکل هرم گرو ه های غذایی گفته می شود. این هرم مقدار مصرف هر یک از گروه ها را مشخص می کند

غذای شما بیش از هر چیز باید دارای نان و غلات باشد، میوه ها و سبزی ها به اندازه ی هم مصرف شوند و مصرف آنها از نان و غلات کمتر باشد، مصرف شیر و لبنیات و گروه گوشت ها کمتر از سبزی و میوه ها است، قند و چربی باید در مقدار کمی مصرف شوند

البته باید به مزاج های گوناگون مواد غذایی نیز توجه داشته باشید و بیشتر غذاهایی استفاده کنید که با طبع شما سازگارند

منبع: برگرفته از کتاب ” مجموعه کامل دائرة المعارف تغذیه” از آقای داریوش صالحی

چرا آسم میگیریم

چرا آسم می گیریم؟

هوالشافی

چرا آسم می گیریم؟

چرا آسم میگیریم

بطور کلی دو نوع آسم وجود دارد، نوع شناخته شدۀ آسم، در اثر حساسیت به مواد آنتی ژنیک خاص است که بدن یک بار با آنها مواجه شده و بر علیه آن مواد پادتن یا آنتی بادی ساخته است و در تماس بعدی با فعال شدن و اتصال آنتی ژن ها و آنتی بادی های قبلاً ساخته شده برخی سلولهای سیستم ایمنی موادی از خود آزاد می کنند که این مواد باعث انقباض راههای هوایی باریک شده و بیمار در فرایند بازدم دچار مشکل شدید می شود و تنگی نفس به همراه سرفه مکرر دست می دهد که به این حالت حملۀ آسم خارجی گفته می شود

نوع ناشناخته آسم، آسم اولیه است که علت آن در طب جدید مکتب غربی است که به آن اسم درونزاد یا داخلی گفته می شود که البته آسم درونزاد در طب اسلامی ایرانی کاملاً شناخته شده و درمان آن نه استفاده از گشاد کننده های راههای هوایی که بعضاً اوضاع را خرابتر می کند بلکه اصلاح عملکرد مختل شدۀ سلولهای راههای تنفسی می باشد

.لازم به ذکر است که برای آسم برونزاد نیز درمان مؤثر در طب اسلامی ایرانی وجود دارد که در مقالۀ دیگر انشاءا… بحث خواهد شد

:حال ببینیم آسم اولیه یا درونزاد چگونه ایجاد می شود

وقتی بیمار تغذیه نامناسب و نامتعادل برخلاف مثلث سلامت دستورات طب اسلامی ایرانی دارد سلولهای مخاط دستگاه تنفس در چند عمل خود دچار مشکل می شوند

 ترشح بیش از حد مواد موکوسی توسط سلولهای پوشانندۀ دستگاه تنفس

 تورم سلولی سلولهای پوشانندۀ دستگاه تنفس که موجب تنگی راههای هوایی باریک می شود

 کاهش عملکرد مژک های سطح سلولهای پوشانندۀ دستگاه تنفس بعلت کاهش انرژی سلولی در اثر مصرف غذاهای نامتعادل و نامناسب با طبع سرد مانند: ماست بدون مصلح، دوغ، شیر سرد، آب سرد فراوان، گوشت گاو، مرغ و ماهی فراوان

حال تصور کنید وقتی در راههای هوایی باریک، سلولهای متورم و بی قوام که مواد موسین فراوان ترشح می کنند و مژک ها که باید مواد موسین را به خارج هدایت کنند درست کار نمی کنند، مواد موسین زیادی تولید شده و مرتباً در حال پایین رفتن و انسداد راههای هوایی بیمار یعنی خفه شدن بیمار هستند

پس بدن باید بطور خودکار چه کاری انجام دهد که این ترشحات پایین تر نروند؟ معلوم است انقباض راهها. انقباض راه نیز خود یک نوع انسداد نسبی است پس باید رفلکس سرفه عمل کند تا ترشحات به سمت خارج رانده شوند و موقتاً مشکل لحظه ای تنفس حل شود. اما در طب جدید مکتب غربی به جای مشکل تغذیه سلولی، اقدام به تجویز داروهائی می شود که راههای هوایی را گشاد می کنند در نتیجه ترشحات به نواحی پائین حرکت می کنند و از طرف دیگر داروهایی داده می شود که رفلکس سرفه را از بین ببرد در نتیجه باعث تجمع ترشحات غلیظ در قسمت های عمیق و تغلیظ بیش تر و ایجاد پلاک های موسینی سفت می شود که تماماً وضعیت را برای ایجاد یک مرحلۀ آسم مداوم وخیم فراهم می نماید

در طب اسلامی ایرانی با اصلاح وضعیت تغذیه سلولی و اصلاح عملکرد سلولی، ترشح موکوس به حد نرمال باز می گردد، ورم سلولها بعلت اصلاح پمپ های سدیم و پتاسیم سطح سلولها، اصلاح می گردد و قوام سلولها به حال طبیعی برمی گردد در نتیجه انقباض و انسداد نسبی راههای هوایی به حالت طبیعی باز می گردد و به تدریج پلاک ها و توپی های موسینی تغلیظ شده توسط سیستم ایمنی برداشته می شود و آسم بطور واقعی و دائمی درمان می شود به شرطی که بیمار مجدداً تغذیه صنعتی غربی را جایگزین تغذیه اسلامی ایرانی نکند

برای مثال: یکی از بیماران که به مدت پانزده سال سرفه داشت و سالها بعنوان آسم دارو مصرف کرده بود پس از مدتی با رعایت رژیم مثلث سلامت و سایر دستورات آمده در وب سایت به حالت طبیعی بازگشت نمود

دکتر حسن اکبری

متخصص و دانشیار آسیب شناس سلولی

محقق و مدرس طب اسلامی ایرانی

زود انزالی در مردان

درمان زود انزالی در مردان

هوالشافی

درمان زود انزالی در مردان

درمان زودانزالی

امروزه با توجه به رواج تغذیه غربی یکی از معضلات خانوادگی مسئله زود انزالی است، که در برخی آمارها علت عمده اعتیاد به تریاک و سایر مواد مخدر؛ طلاق و مصرف بی رویه داروهایی مثل ویاگرا و مانند آن و عوارض بسیار وحشتناک این نوع داروها، همین اختلال جنسی می باشد. حال ببینیم چه می توان کرد؟ این مسئله مهم راه حل دارد؟ علت اصلی آن چیست؟ علت های جانبی و فرعی آن چیست؟ و برای درمان قطعی و دائمی چه باید کرد؟

ابتدا به تعریف زود انزالی می پردازیم: متاسفانه در برخی منابع تعاریف غلطی ارایه شده که نشان از استیصال اطباء و پزشکان درگیر در تشخیص و درمان دارد چرا که این تعریف بسیار غیر واقعی و دور از ذهن است. به طور مثال در تعریفی از زود انزالی آمده است: انزال مرد به طور غیر ارادی در کمتر از 60 ثانیه ؟!!! یعنی اگر مردی در شصت و یک ثانیه یا بیشتر بدون اینکه خود بخواهد ارضا شود این دیگر زود انزالی نیست !!! باید گفت که متاسفانه چنین تعریف هایی خود یک معضل جدید به اصل مسئله اضافه می کند

تعریفی که بنده ارایه می نمایم این است که انزال مرد بطور غیر ارادی قبل از مرحله اوج لذت طرف مقابل زود انزالی محسوب می گردد یعنی مرد باید بتواند به طور ارادی تا اتمام مرحله اوج لذت زن از انزال خودداری نماید وگرنه دچار بیماری و ناتوانی جنسی زود انزالی می باشد

علت اصلی بیماری، اختلال عملکرد سلول های درگیر در انزال اعم از؛ سلول های سیستم اعصاب مرکزی، محیطی، عضلات، عروق خونی و تمام سلول های دستگاه تناسلی است که به دلیل تغذیه نامناسب انرژی کافی برای ایفای صحیح نقش خود را ندارند و در نتیجه مراحل صحیح فیزیولوژیک پدیده انزال به صورت اختیاری پیش نمی رود و آستانه تحریک پذیری انزال به زیر مرحله طبیعی و قابل قبول کاهش می یابد و فرد با کمترین تحریک جنسی که در حالت نرمال نباید موجب انزال شود دچار انزال زودرس می شود و طرف جنسی او در حالت ناکامی شدید باقی می ماند

بسیاری از افراد با راهنمایی های غلط رو به سوی مواد مخدر مثل تریاک می آورند که در ابتدا درمان موقتی و در ظاهر بسیار موثر است ولی بعد از حدود شش ماه و پس از افزایش دوز های مکرر در مصرف مواد مخدر کاملا حس لذت مصرف مواد از حس لذت جنسی پیشی می گیرد و فرد کلا از خانواده خود منصرف و اسیر مواد مخدر می گردد

دومین راهی که این افراد در پیش می گیرند مصرف داروهای محرک جنسی است که معروف ترین آنها ویاگرا می باشد، با عوارض بسیار خطرناک از جمله عوارض شدید قلبی که برابر برخی آمار ها تا ده درصد خطر مرگ وجود دارد، پس راه چاره چیست؟

برای اینکه ما بتوانیم راه چاره را به درستی درک کنیم اول باید علل سلولی مولکولی زود انزالی را درک کنیم

همانطور که قبلا در مقالات ذکر شد، تمام بدن ما از سلول ها تشکیل شده اند و تغذیه با سطح انرژی پایین، روی سوخت و ساز سلول ها و در نهایت عملکرد پمپ های سدیم – پتاسیم سطح سلول ها اثر منفی می گذارد و در نتیجه سدیم در داخل حبس می شود آب به دنبال سدیم وارد سلول ها می شود و شارژ الکتریکی داخل و خارج سلول ها به هم می خورد و لذا آستانه تحریک پذیری سلول ها کاهش پیدا می یابد و لذا به جای تحریک با یک تحریک قوی، با اندک تحریکی فعال می شوند این همان چیزی است که در عمل به صورت انزال زودتر از موعد و غیر ارادی مشاهده می گردد

بنابراین برای درمان اساسی این بیماری لازم نیست از تریاک یا سایر مواد مخدر و داروهای خطرناک استفاده شود و فقط کافی است با رعایت کامل و صد در صد مثلث سلامت و سایر دستورات سایت عملکرد بهتر سلول ها را تنظیم نماییم و به این ترتیب کل فرآیند اصلاح می گردد

:ضمنا درمان زود انزالی نیاز به یک سری اقدامات روحی و معنوی دارد که ذیلا به آنها اشاره می گردد

 قبل از اقدام به عمل جنسی نیت الهی شود و از خداوند متعال طلب قدرت و قوت لازم شود*

 هر دو نفر با وضو باشند*

 هر دو نفر به طور کامل برهنه نباشند*

 از یک رو انداز استفاده شود و رو باز نباشد*

از پرخوری پرهیز شود*

 قبل از اعمال جنسی اصلی مقدمات شامل شوخی و لمس نواحی حساس الزامی است و نباید عمل جنسی به صورت یک بار و ناگهانی و بدون مقدمه صورت پذیرد*

در حین عمل جنسی تصور فرد دیگری نشود*

 بهتر است بدن طرفین تمیز و خوشبو باشد و هر دو نظافت بدنی را به طور کامل رعایت کرده باشند*

 در همه احوال خداوند تعالی را ناظر و شاهد بدانیم و از حق پا را فراتر نگذاریم*

 

دکتر حسن اکبری

متخصص و دانشیار آسیب شناسی سلولی

محقق ومدرس طب اسلامی ایرانی

سوالات متداول

سوالات متداول در مورد نسخه ها

هوالشافی

آیا برای سرخ کردنی ها روغن کنجد می شود استفاده کرد؟

با حرارت ملایم بلامانع است.

 آیا مصرف ماءالشعیر و یا آب پنیر را می توانم ادامه دهم اگر بله شیوه صحیح کدام است؟

ماالشعیر واقعی بلامانع است. آب پنیر خوب نیست.

 آیا کرم ضد آفتاب استفاده کنم؟ اگر بله با توجه به نوع پوستم چه کرمی؟

کرم ضد آفتاب موسسه تحقیقات حجامت ایران.

 فرموده بودید ورزش منظم داشته باشم آیا شنا خوب است؟ یا همینقدر که بدوم کافی است؟

هر دو خوب است ولی بطور ملایم.

دستور شربت عسل را هم بفرمایید.

آب جوشیده ولرم شده با یک قاشق عسل در یک لیوان آب.

 دوش واژن (مخصوص خانم ها) یعنی چه و چگونه انجام شود؟

هر شب عسل را با اپلیکاتور زنان وارد واژن نمایید.

(توجه: در صورتی که تحریکات ناحیه واژن و نواحی اطراف آن یعنی اندام های خارجی آن به شدت زیاد شد میزان عسل را کم کرده و با عسل از روغن زیتون استفاده نمایید)

 آیا حجامت را در زمستان که خوب نیست می توانم انجام دهم؟

پس از ایام ممنوع انجام شود یعنی در دی ماه انجام نشود.

 روغن گل بنفشه خیلی گران است آیا می توانم به جای آن از روغن زیتون و سرکه طبیعی انگور جهت روغن مالی بدن استفاده کنم به خصوص جای لکه های صورت و پشت دست؟

گل بفشه بهتر است اگر ناچار هستید زیتون بلامانع است.

آب نارنج را چگونه مصرف کنم که برای خودم و خانواده نافع باشد؟

افرادی که مثلث سلامت را شروع کرده اند تا 40 روز نباید آن را مصرف کنند بعد از 40 روز با یک مصلح با طبع گرم مثل نمک طبیعی میل شود.

 آیا جوشانده رازیانه را گرماگرم بخورم یا اینکه می توانم سرد شده ی آن را هم بخورم و اینکه بعداز غذا باشد یا هر وقت که میل دارم؟

بهتر است هم دمای چای میل شود، بهتر است ناشتا میل شود.

 از آنجا که محصول فصل شهرستان ما انواع مرکبات وخرمالو است آیا می توانم از آنها استفاده کنم و اینکه بهترین زمان استفاده از این میوه ها چه وقت است؟

مرکبات و خرمالو قبل ازغذا بهتر است ولی جدا جدا میل شود، بین هر دو میوه یکی دو ساعت فاصله باشد.

 آیا به جای آب هویج می توانم خود هویج را استفاده کنم؟

بله

 براي پخت غذا از چه ظروفي بهتر است استفاده شود؟

ظروف مسی استفاده شود

چرا شما استفاده از ابليمو و غوره را منع ميكنيد؟ آيا آبليموي تازه هم منعي دارد؟

آبلیمو و آبغوره با مصلح منعی ندارند. برای بیماران تا 40 روز منع می شوند بعد با مصلح منعی ندارند.

 مصرف آب جوش بنا بر حدیثی از امام صادق نهی شده است  که شما بنا بر حدیثی دیگر آنرا درمان میدانید و اما سوال بنده در اینجا این است که آیا با توجه به تعدد و تکثر و بعضا تناقض احادیث، آیا بهتر نیست که شما نیز مانند متخصصین علم رجال و درایه اما از منظر علمی و آزمایشی احادیث سره را از ناسره تشخیص داده و سپس با اطمینان بیشتری به تجویز داروها بپردازید؟

قطعا خوردن آب در حد جوش هم در علم جدید و هم در روایات مضر است ولی منظور بنده آب جوشیده ولرم یا کمی گرمتر است که دارو تلقی شده است.

 آیا اگر لیمو با عسل و آب مخلوط شده و حالت شربت پیدا کند از میزان اسیدیته آن کم نمیشود و در واقع درعین حال از خواص هردو استفاده نمیشود؟

عسل مصلح است ولی نباید زیاده روی شود بخصوص در بیماران دیابتی.

 آیا در حالت بیماری خوردن گوشت، معده و نهایتا بدن را اسیدی نکرده و نتیجتا سیستم ایمنی را تضعیف نمیکند؟

گوشت گوسفند به میزان متعادل در روایات شفا تلقی شده است.

 معادل امروزین سودا در طب جدید چیست و گوجه و بادمجان ازچه راهی موجب غلبه آن میشوند؟

آنچه همزمان انرژی گیر باشد و خشک کننده (سودا قسمت های جامد و سخت سلول های بدن است)

 درباب چای مقاله فوق العاده گویا و مستدلی ارائه فرموده اید که بینهایت جای تشکر و سپاس دارد واقعا آموزنده و عالی بود. اما اینکه گفته میشود “پلی فنل” موجود در چای خاصیت ضدسرطان داشته و بعضا در ژاپن از کاتچین موجود در چای برای درمان سرطان استفاده شده تا چه حد قابل استناد است و آیا اصولا ترکیبات پلی فنل، آنتی اکسیدان هستند یا خیر؟

دید بنده کلی تر است وگرنه در هر ماده مضری ممکن است مولکول های مفید هم پیدا شود و ما باید کل اثرات یک ماده را در نظر بگیریم.

 در بحث بیماریها و درمانها تاکید زیادی بر سطح انرژی مواد غذایی داشته اید منظور از این سطح انرژی همان میزان کالری موجود در غذاهاست؟ اگر پاسخ مثبت است چرا تاکید شده که خصوصا بعد از سنین میانسالی از غذاهای پرکالری استفاده نشود؟

این دید اشتباه طب جدید است حال آنکه در روایات برعکس این دیده می شود مثلا از علی علیه السلام است که فرموده اند خرما بخورید که شفای درد ها در آن است!

 در سرماخوردگی به مصرف سوپ شلغم همراه با کمی فلفل سیاه نیز توصیه گردیده آیا در این باب اثرات فلفل سیاه بیشتر است یا فلفل قرمز؟ درعین حال گفته شده که فلفل سیاه محرک و فلفل قرمز آرامبخش و مسکن و محرک اخلاط است.

فلفل سیاه انرژی بخش و فلفل قرمز سودا زاست.

 در مورد روغنهای حیوانی با توجه به میزان بالای چربی اشباع در آنها و سبک زندگی امروز که عموما فاقد تحرک و فعالیت است مشکلی برای سلامت افراد ایجاد نمیکند؟

به میزان متعادل مشکلی ندارد و باید ورزش هم به زندگی اضافه گردد و در بالای پنجاه سال شبها زیاد میل نشود.

 بنظر میرسد جای سیب هم در تقویت سیستم ایمنی و پیشگیری از بیماریها و هم دفع عفونتها و ویروسها بسیار خالی است.

سیب در اول روز و ناشتا یک عدد با پوست و دانه میل شود.

 درمورد بیماری سرماخوردگی مصرف سوپ با گوشت را توصیه نموده اید آیا گوشت یا آب گوشت محیط مناسبی برای رشد و کشت میکروبها محسوب نمیشود و بیماری بدین واسطه تشدید نمی شود؟

عامل سرما خوردگی ویروس است و در مقابله با ویروسها حرف اول را سیستم ایمنی می زند، آبگوشت محیط رشد باکتری ها در خارج بدن است و باز رشد باکتری ها در بدن وابسته به قدرت سیستم ایمنی است.

 در تغذیه برای رفع سرما خوردگی اشاره ای به استفاده از لیمو ترش نشده بود درحالیکه این میوه معجزه آسا اثری قوی بر کاهش ورم، التهاب و درد گلو داشته و از نظر ویتامین C و آنتی اکسیدان در سطح بسیار بالایی است خصوصا در ترکیب با عسل که یک آنتی باکتری قوی است و در قرآن از آن تعبیر به “شفاء” شده و در طب سنتی نیز با اکثر داروهای گیاهی برای مقوم و موثر کردن دارو تجویز میشده.

در مورد عسل 100% موافقم ولی زیاد آبلیمو خوردن محیط را اسیدی می کند و سیستم ایمنی را تضعیف می کند و باعث جدا شدن کلسیم از استخوان هم می شود ولی آبلیمو بالخواصیه موضعی در بینی ورم را کم می کند.

 خوردن بادنجان و گوجه را توصیه نکرده اید که البته بادنجان اگر به تنهایی و بدون عامل تعدیل کننده ای مثل کشک یا گوجه و بمقدار زیاد خورده شود باعث غلبه سودا میشود اما گوجه اگر رسیده باشد دارای اکثر اسیدهای آمینه، لیکوپن و بتاکاروتن است و مسلما جنابعالی این موارد را بسیار بهتر از بنده میدانید.

ج- گوجه و بادمجان هر دو بدون مصلح سودا زاست، در اوایل درمان بنده موقتا مصرف انها را منع می کنم ولی بعد با مصلح ازاد می کنم.

 در مورد ماست نیز به نظر میرسد که بعلت داشتن طبع سرد و تر تضاد زیادی با استخوان و مغز داشته باشد چرا که طبع آنها نیز سرد و تر است و بعلاوه بدلیل داشتن اسید لاکتیک بالا و ایجاد محیط اسیدی در بدن، هموستاز و در نتیجه فعالیت مغز و کلیه ها را دچار اختلال میکند و همچنین عامل یبوست است و از آن گذشته میزان کلسیم آن نیز چندان قابل توجه نمیباشد چنانکه میتوان کلسیمی بسیار بیشتر با شرایط جذب بهتر را در دانه ها و گیاهان نیز یافت. در بین لبنیات بیشترین کلسیم مربوط به کشک است که بهتر است بعنوان جایگزین لبنیات و هفته ای یک تا دو بار به شکل کشک و بادمجان یا کاله جوش که یک خوراک سنتی بسیار مفید و لذیذ است استفاده شود.

درست است و از منابع کلسیم خرما، نخود، نخودچی، کنجد و کشمش می باشد.

دکتر حسن اکبری

متخصص و دانشیار آسیب شناسی سلولی

و محقق و مدرس طب اسلامی- ایرانی

ضروریات شش گانه

ضروریات شش گانه سلامت در طب اسلامی-ایرانی

هوالشافی

ضروریات شش گانه سلامت درطب اسلامی- ایرانی 

قسمت اول: تنفس و هوا

پیامبر اکرم صل الله علیه و آله می فرمایند: العلم علمان علم البدان وعلم الادیان

یعنی علم دو تاست (علوم اصلی) علم بدن ها و علم دین ها، همه ما  می دانیم که عقل سالم در بدن سالم است و بدن سالم می تواند مرکب مناسب روح برای تکامل در عالم مادی باشد پس باید بدانیم که ضروریات سلامت چه تعدادی است و آن ضروریات شامل چه مواردی هستند:

هوا*

 خوراکی ها و آشامیدنی ها*

 حرکت و سکون*

نگهداشت و برونداد*

 احساسات و رفتار و معنویات*

 خواب و بیداری*

هوا: هوا ماده ای است که در جو زمین است، شامل چند گاز است که عمدۀ آن اکسیژن، نیتروژن و دی اکسید کربن است و از همه مهمتر اکسیژن است که در سوخت و ساز سلولی نقش دارد و در فرمول های تولید انرژی از مواد غذایی، این ترکیب اکسیژن با مواد غذایی است که برای سلولهای ما بوسیلۀ سوختن و احتراق، انرژی فراهم می کند و این دقیقاً مانند سوختن بنزین در یک موتور است که چیزی نیست بجز ترکیب بنزین با اکسیژن.

در اینجا لازم است برای بهتر سوختن، ترکیب و درصد درستی از میزان هوا و اکسیژن فراهم باشد که باز در موتورها و سلول این اصل مشترکاً صادق است این ترکیب صحیح در موتورها توسط کاربراتور یا انژکتور آماده می شود و در بدن ما توسط شش ها یا ریه ها تنظیم می گردد، حال اگر فرد دچار بیماری ریوی باشد و یا در محیطی تنفس کند که میزان اکسیژن بیش از حد پائین یا بالا باشد و یا هوا آلوده به مواد سمی باشد، فرایند سوخت و ساز سلولی مختل می شود و تمام سلولهای بدن دچار اختلال عملکردی می شوند البته این اختلالات بر حسب نوع سلول حساسیت آن به کمبود یا نقص در اکسیژن رسانی و کاری که سلول مورد نظر انجام می دهد فرق می کند و علایم متفاوتی ظاهر می شود، بطور مثال سر درد در شدت آلودگی هوا، ناشی از اختلال عملکرد سلولهای مغزی در اثر نرسیدن اکسیژن کافی به این سلولها می باشد که با قرار گیری در هوای تازۀ مناسب بتدریج عامل سر درد که رفع شد، خود بیماری هم درمان می شود و نیازی به مصرف مسکن های گیاهی یا شیمیایی وجود ندارد.

چون تمام اعمال سلولی وابسته به انرژی است و این انرژی از سوختن مواد غذایی تأمین می شود بنابراین ضرورت اول یعنی هوا ضامن سلامت درست عمل کردن تمام فرایندهای کل سلولهای بدن خواهد بود.

:مشخصات هوا از نظر کتب طب اسلامی- ایرانی

دارای حرارت معتدل باشد یعنی نه خیلی گرم نه خیلی سرد باشد

 صاف باشد و عاری از هر گونه آلودگی باشد

بطور خلاصه تنفس آن آرام بخش باشد و موجب راحتی بدن باشد و باعث تنگی نفس نشود

قسمت دوم: خوراکی ها و آشامیدنی ها

:پیامبر اعظم صل الله علیه و آله می فرمایند

المعدة بیتُ کل داءِ و الهمیة رأسُ کل دواءِ

(معده خانه تمام بیماریها و پرهیز سر آمد تمام داروهاست)

سلولهای بدن ما برای تامین انرژی خود نیاز به مصرف خوراکی ها و آشامیدن آشامیدنی ها دارند منتها باید ببینیم آیا تمام خوراکی ها و آشامیدنی ها برای سلولها یکسان هستند و یا تفاوت دارند

بطور مثال: برای یک موتور بنزینی آیا فرق نمی کند که شما داخل آن بنزین بریزید یا گازوئیل و یا نفت؟ و آیا فرق نمی کند که بنزین خالص بریزید و یا مخلوط بنزین، گازوئیل و نفت را با هم و آیا اینها همه یک بازده در سوختن در موتور خواهند داشت؟ مسلماً جواب این سئوالات منفی است، در مورد سلولها هم دقیقاً همین مطالب صادق است یعنی بعضی غذاها برای سلولهای ما حالت بنزین را دارند و با کمترین مصرف انرژی در سلولها برای سوختن، انرژی فراوانی آزاد می کنند و بالعکس بعضی ها مثل گازوئیل و نفت هستند و برای تبدیل شدن به انرژی، انرژی زیادی باید هزینه شود، که همین صرف انرژی فراوان، برای فعل و انفعالات این نوع غذاها موجب به هم خوردن تعادل انرژی سلولی در طی سالیان شده و باعث نقص عملکرد سلولها و سامانه های پیچیدۀ بدن مانند سیستم ایمنی می گردد و اختلال عملکرد سیستم ایمنی که نگهبان بزرگ بدن محسوب می شود می تواند ابتلاءِ به بیماریهای مهلک مثل سرطان و بیماریهای خود ایمنی مانند ام اس و روماتیسم ها گردد

آشامیدنی ها هم به همین ترتیب بسیار مهم هستند، مصرف آب سرد شامل: آب شیر، آب یخ، آب معدنی، آب اب سرد کن ها و امثالهم به میزان زیاد و بدون مصلح می تواند موجب کاهش عملکرد مولکول NADH سلولی و کاهش انتقال الکترون برای سوختن مواد غذایی و تولید انرژی کم گردند و در نتیجه باعث بروز اختلال عملکرد سلولی در سراسر بدن بخصوص اختلال عملکرد سلولهای ایمنی بدن گردند و اختلال کار این سامانه بسیار مهم زمینۀ بروز بیماریهای خطرناک را فراهم آورد بنابراین در مورد خوراکی ها توصیه ما رعایت کامل و صد در صدی مثلث سلامت است و در مورد آب و آشامیدنی ها توصیه ما مصرف آب جوش و خرما یا آب ولرم و یا شربت عسل خنک به جای آب سرد می باشد

قسمت سوم: حرکت و سکون

یکی از خصوصیات بدن انسان این است که نباید هیچ قسمت از بدن او به مدت طولانی بی حرکت بماند و لازمه درست کار کردن سلولهای هر عضو، کار و حرکت صحیح آن عضو است. البته حرکت و کار هر عضو بنا به وظیفه آن عضو تعریف می شود بطور مثال: ورزش عضلات با ورزش بافت مغز متفاوت است در اولی؛ ورزش، حرکات بدنی است و در دومی؛ تفکر و حل مسائل ریاضی، ورزش محسوب می گردد.

حرکت و سکون منطقی و صحیح برای سلامت امری ضروری هستند، ولی فشار بیش از حد و خارج از حد توان هر عضو، می تواند موجب آسیب های جدی شود. بنابراین ورزش در حدی که موجب تعریق بدن شده و حرکت خون را به اعضا زیادتر از حد معمولی نماید بسیار مفید است و بر عکس ورزش های بسیار سنگین و طاقت فرسا که در آن حرکات مفاصل بدون نیروی مقابل و کنترل متقابل باشد می تواند زیان بخش باشد. ورزش باید متناسب با سن، جنس، طبع و شرایط محیطی مثل فصل، رطوبت و شرایط جسمی فرد باشد بطور مثال: ورزشی که برای یک جوان زیر سی سال شاید سبک محسوب شود ممکن است برای یک فرد چهل و پنج سال سنگین حساب گردد

کودکان نیاز دایمی به حرکت و جنب و جوش دارند و نباید آنها را از بالا و پائین پریدن و دویدن منع کرد و لازم است حتماً بازی های آنها همراه با حرکات بدنی باشد به همین دلیل بازی های رایانه ای که مدت ها کودک را در یک حالت ساکن می کند، خطرناک بوده و شدیداً موجبات کوتاهی عمر، افسردگی و بیماریهای خطرناک را فراهم می آورند. خانمها کمتر از آقایان نیاز به ورزش های بدنی دارند و اغلب شنا، پیاده روی و نرمش برای آنها کفایت می کند همچنین اغلب آقایان بالای چهل سال نیز همینطور هستند و نباید ورزش های بسیار سنگین انجام دهند

ورزش کردن در حالت بیماری (مرحله حاد بیماریها) خطاست و موجب آسیبهای جدی به سلولها می شود و کسی که در مرحله حاد بیماری است باید استراحت را بیشتر کند تا به تدریج سلولها به وضعیت عادی باز گردند

بهترین ورزش سلولهای مغزی فکر کردن و حل مسایل و معماها می باشد و بازی های فکری می تواند در ورزیده شدن سلولهای مغزی کمک نماید البته این بازی های فکری می تواند بسیار ساده و خانوادگی برگزار شود مثل: بازی اسم- فامیل و یا بیست سوالی و مانند آن که وسیله خاصی نمی خواهد و فرد را هم بمدت طولانی از زندگی عادی و اطراف منصرف نمی کند به نظر بنده یکی از عیوب شطرنج همین است که فرد را مثل بازی های رایانه ای بمدت طولانی از زندگی عادی خارج می کند و بعضاً بصورت یک بیماری در خانواده باعث بی تفاوتی نسبت به سایر اعضاء خانواده می شود. به هر حال در هر سنی که هستیم باید یک ورزش متناسب با شرایط را برای خودمان انتخاب و انجام دهیم تا سلولهای سالمی در کنار تغذیه سالم داشته باشیم

قسمت چهارم :برونداد و نگهداشت (استفراغ و احتباس)

در هر سلول بدن ما به علت فرایند سوخت و ساز، مواد زائد و سمی، تجمع می یابد و لذا سلول باید از شرّ این مواد سمی هر چه زودتر خلاص شود و گرنه طولی نمی کشد که سلول در اثر همین سموم که در نتیجه متابولیسم مواد غذایی برای تولید انرژی در آن ایجاد شده است، خواهد مرد! و به همین ترتیب باید برای ادامۀ حیات خود و تأمین انرژی، مجدداً مواد غذایی لازم را جذب کند این دو پدیده در اصطلاح استفراغ (به معنی فراغت از مواد مضر) و احتباس (به معنی نگهداشتن مواد مفید) و یا برونداد و نگهداشت می نامند

در کل بدن هم روال همین است و دستگاههایی مثل گوارش، تنفس و ادراری این کار را مرتباً و در طول شبانه روز بدون اینکه ما خبر داشته باشیم برای ما انجام می دهند یعنی دستگاه گوارش غذاهای مورد نیاز سلولها را نگهداری می کند و سرانجام به سلول ها می رساند و مواد زائد و سمی را در نهایت از طریق رودۀ بزرگ از بدن دفع می کند، حال تصور کنید فردی در اثر یبوست نتواند از شرّ این مواد سمی خلاص شود چنین انسانی قطعاً نمی تواند انسان سالمی باشد بنابراین است که گفته می شود یبوست مادر تمام بیماری هاست

و یا ریه های ما در هر لحظه گاز اکسیژن را وارد بدن می کند و در اختیار خون قرار می دهد و گاز دی اکسید کربن را که حاصل سوخت و ساز سلولی است را از بدن خارج می کند حال در نظر بگیرید که به هر علت ورد اکسیژن به بدن و رسیدنش به سلولها مختل شود و یا خروج دی اکسید کربن از بدن و سلولها انجام نگیرد، نهایتاً در سه دقیقه خواهیم مرد

از طرف دیگر برخی از محصولات متابولیسم یا سوخت و ساز مواد غذایی مثل اوره و سایر مواد سمی لازم است از طریق ادرار، از کلیه ها در بدن دفع شود، بنابراین کار نکردن کامل کلیه ها هم مساوی مرگ است و همین اعضای مهم، قبل از دفع ادرار تمام مواد مورد نیاز سلولها را از ادرار برداشت نموده و برای مصرف مجدد در سلولها وارد خون می نماید

پس نتیجه می گیریم آنچه برای بدن مفید است باید جزء تغذیه ما باشد و از آنچه برای سلولهای بدن ما خاصیت سمی دارند مانند: مشروبات الکلی و غذاهای حرام و پرخوری و در حد امکان پرهیز از غذاهای مکروه و یبوست را حتماً درمان کنیم و از حبس ادرار خود داری نمائیم و از هوای پاکیزه تنفس نمائیم تا سالم باشیم

 

قسمت پنجم: احساسات (اعراض نفسانی)

آنچه مشخص است، حالات روحی و نفسانی یا احساسات تأثیر بسیاری در بدن انسان و وضعیت جسمی او دارند البته امروزه متأسفانه هر بیماری را که نمی توانیم تشخیص بدهیم یا بدرستی ارزیابی نمائیم می گوئیم این بیماری از استرس (فشار روحی) است، ولی اگر از استفاده های بی رویه بعضی همکاران از کلمۀ استرس که بگذریم واقعاً حالات روحی و اعراض نفسانی از علل مهم تأثیر گذار روی جسم انسان هستند گرچه به اعتقاد بنده اگر تغذیه سلولی مناسب و متعادل باشد مسلماً تحمل فرد در برابر استرس ها که به نحوی برای پختگی، تعالی و تکامل انسان لازم هستند، بهتر خواهد بود و بقول معروف با هر بادی به لرزه در نمی آیند

حالات روحی مثل عصبانیت، اندوه، شرم و وحشت می تواند در جسم انسان ایجاد تغییرات مهمی داشته باشد مثلاً میزان ترشح هورمون های مختلف را تغییر دهد، متابولیسم سلولی را بیشتر یا کمتر از حالت طبیعی نماید، روی گردش خون، تعداد و عمق تنفس تأثیر بگذارد و ترشح اسید معده را بیشتر نماید

مهمترین مسئله که می تواند استرس ها و احساسات و اعراض نفسانی را در جهت مثبت برای انسان بکار بگیرد همانا ایمان به خدای یگانه، حکیم، مهربان، قادر، جبران کنندۀ عادل، تعالی بخش، عالم، شنوا و اجابت کنندۀ دعاهاست که هر لحظه از تمام امورات خرد و کلان تمام این عالم آگاه است و تدبیر می کند و پشتیبان و یاور بندگان خود است و تمام مشکلات را در جهت شکوفا شدن استعدادهای نهفته و رشد و تعالی و تکامل بندگان در برابرشان قرار می دهد، با چنین دید و جهان بینی است که حضرت زینب سلام الله علیها در سخت ترین فشارها و استرس های بوجود آمده که می تواند هر قهرمانی را خرد کند با آرامش تمام می فرمایند: “من بجز زیبایی چیزی ندیدم

 بنابراین یکی از ارکان طب که همان معنویت و اعتقاد و ایمان به خداوند تبارک و تعالی است در این جا می تواند به بیمار یاری نماید تا از این تهدیدها، فرصت های بسیار زیبا خلق نماید و به زندگی خود ادامه دهد و در پرورش خود و جامعه خود بیشتر بکوشد، نه مثل بعضی جوامع که افراد در کمترین استرس ها و فشارها دست به خودکشی می زنند و به خود و جامعه آسیب می رسانند و نه تنها مشکلی را حل نمی کنند، بلکه موجب هدر رفتن بزرگترین سرمایه های جامعه بشری که همان انسان است می شوند. انسان بی خدا مبداء و مقصد زندگی را فنا و نابود می بیند و در حال حاضر هم که زنده است خود را بی پناه و رها شده و بی هدف و پوچ می بیند و خود را اسیر تمام فعل و انفعالات بی هوش و بی جان و اتفاقی اشیاء و مواد می بیند و این در واقع عین اسارت است و آنهایی که ایمان و دین داری را اسارت می پندارند باید بدانند که اتفاقاً فرد مؤمن که اعتقاد دارد به اینکه خداوند تبارک و تعالی است که به انسان آزادی عمل داده است و در برابر تمام اعمال و رفتار خیر به او در دنیا و آخرت پاداش می دهد، آزاد است و زندگی پر معنا و سودمندی دارد و از لحاظ روحی در سلامت بسر می برد و به تبع آن، می تواند جسمی سالم در سایه آرامش روحی داشته باشد

 

قسمت ششم: خواب و بیداری

خواب چیست؟ وقتی سلولهای بدن به مدت طولانی در حال فعالیت هستند به تدریج انرژی خود را برای سوخت و ساز مداوم، وارد کردن مواد غذایی، مایعات و گازهای مورد لزوم سلول و خارج کردن ضایعات و متابولیت ها از دست می دهند و سلولها دچار یک نوع اختلال در عملکرد می شوند که این حالت با احساس سنگینی، خستگی و کاهش قوای بدن مشخص می شود که در این وضعیت با استراحت جسم و کل سلولهای بدن و خروج موقتی سلولهای مغزی از هوشیاری، حالت خواب پدید می آید که می تواند تمام به هم ریختگی تعادل هورمونی، آنزیمی و شیمیایی سلولها را با مکانیسم های جبرانی خودکار مجدداً به آنها باز گرداند و انسان دوباره می تواند با توان قبلی به کار و تلاش خود ادامه دهد، البته طب قدیم با تعابیر زیبایی ماهیت خواب را تصاعد رطوبتی از سوی جسم به سمت مغز که میان جسم و دماغ حایل می شود، بیان می کند که قوت نفس را از کار کردن می اندازد که این رطوبت مانند ابری است که از تابش خورشید جلوگیری می کند و با به خواب رفتن فرد به تدریج این ابرها کنار می روند و نفس مجدداً قوا و تسلط خود را بر بدن باز می یابد و آمادۀ فعالیت طبیعی خود می شود.

چقدر خواب کافی است؟ البته برای مزاج های مختلف میزان خواب متفاوت است و همچنین بستگی به سن افراد نیز دارد بطور مثال افراد بلغمی به علت رطوبت بدن خواب بیشتر و طولانی تری دارند در حالیکه افراد صفراوی خواب کمتر و کوتاه تری خواهند داشت و هر چه تغذیه به سمت سردی ها و تری ها برود خواب بیشتر خواهد شد، مانند خوردن دوغ و ماست و ترشی ها و آب سرد که خواب آور هستند. خواب در بچه ها که بیشتر بدنشان را آب تشکیل می دهد بیشتر است و افراد بالغ کمتر نیاز به خواب خواهند داشت. خود خواب می تواند محرک خواب بعدی باشد لذا باید سعی شود خواب ها کوتاه و منقطع باشد و از خواب های خیلی طولانی و مداوم باید پرهیز کرد که عمر را کوتاه می نماید و باید تغذیه متعادل باشد تا بدن کمتر دچار تخلیه انرژی و نیاز به خواب پیدا نماید که این مسئله در جلوگیری از تصادفات رانندگی که عامل بسیاری از مرگ و میرهاست می تواند مؤثر باشد در واقع برای اینکه کمتر نیاز به خواب پیدا کنیم بهتر است مثلث سلامت را کاملاً رعایت کنیم و از پر خوری پرهیز نمائیم، معمولاً در یک فرد بالغ متعادل، حدود پنج تا شش ساعت خواب کافی است به شرطی که مثلث سلامت صد درصد رعایت شود و پر خوری هم نشود

بهتر است خواب به دو قسمت خواب شب و خواب اطراف ظهر (خواب قیلوله) تقسیم شود در این صورت فرد می تواند در صبح و عصر فعالیت کاملاً طبیعی و بدون کسالت و خواب آلودگی داشته باشد. ضمناً خواب اطراف ظهر یا خواب قیلوله موجب تقویت حافظه می گردد

در روایتی از نبی اکرم صل الله علیه و آله است که فرمودند: خواب قیلوله را فراموش نکنید

دکتر حسن اکبری

متخصص و دانشیار آسیب شناسی سلولی

محقق طب اسلامی- ایرانی

 

طبخ غذا

طبخ غذا با مثلث سلامت


هوالشافی

طبخ غذا به روش مثلث سلامت

 

:طبخ غذا با مثلث سلامت

برای پختن غذا با مثلث سلامت مهم ترین مورد نوع مواد غذایی اولیه بکار رفته است؛ یعنی صرف نظر از اینکه نوع غذا چه باشد، مواد اولیه می‌توانند بسیار ساده و در دسترس و معمولی باشند ولی همگی از نوع مرغوب باشند

اولین و مهمترین نوع غذایی که ما مصرف می‌کنیم و در سلامت، مؤثر است قندها یا کربوهیدرات‌ها هستند که عمدتاً از طریق غلات در رژیم غذایی ما وارد می‌شوند و رایج‌ترین آن‌ها شامل گندم و برنج می‌باشند و هر دوی این‌ها مورد تأیید مثلث سلامت هستند و عمده‌ی غذای مردم را تشکیل می‌دهند. از منابع مهم جایگزین گندم برای افراد جامعه جو است که بسیار مورد تأکید و تأیید روایات اسلامی است ولی امروزه کمتر مورد استفاده‌ی مردم قرار می‌گیرد و دسترسی به نان خالص و واقعی جو کم است و جا دارد که سرمایه‌گذاران در این راستا بیشتر تلاش نمایند تا نان جوی مناسب در دسترس مردم عزیزمان قرار گیرد

ماده‌ی اولیه بسیار مهم دیگر که نقش اساسی در تأمین انرژی و ساخت و ساز سلولی و تولید ویتامین‌های مهم محلول در چربی در بدن مانند ویتامین D و همچنین تولید صفرا برای متابولیسم چربی‌ها و کاهش کلسترول خون دارد، چربی‌ها هستند که امروزه متأسفانه نوع چربی مصرفی مردم از نوع اورگانیک و طبیعی که شامل روغن کنجد و زیتون از گروه چربی‌ها و روغن‌های گیاهی و روغن‌های حیوانی مثل روغن زرد، روغن شحم گاو، روغن کوهان شتر و روغن دنبه به روغن‌های گیاهی صنعتی که بعضاً بشدت برای سلامت جامعه مضر هستند، مانند روغن پالم که مصرف صنعتی دارد و نه خوراکی، تبدیل شده است و لازم است خانواده‌ها هر چه سریعتر روغن‌های صنعتی نباتی اعم از روغن مایع، روغن مخصوص سرخ‌کردنی و روغن نباتی جامد را با روغن‌های اورگانیک گیاهی و حیوانی فوق‌الذکر جایگزین نمایند

ماده‌ی غذایی دیگر که مورد استفاده عموم است گوشت است که باز متأسفانه بر خلاف روایات، به‌جای مصرف گوشت گوسفند و شتر و پرندگان کوچک خشکی (بجز مرغ)، به سمت مصرف، گوشت گاو، ماهی‌های پرورشی فراوان و مصرف مرغ صنعتی منحرف شده است و لازم است سریعاً نسبت به جایگزینی این ماده‌ی غذایی در طبخ غذاها اقدام شود تا جلوی بروز بیماری‌های خطرناکی مثل سرطان و بیماری‌های خود ایمنی گرفته شود

مواد بعدی در طبخ غذا با مثلث سلامت، افزودنی‌ها و طعم‌دهنده‌ها هستند که متأسفانه به‌جای نمک طبیعی، زعفران، هل، دارچین، فلفل سیاه، زردچوبه و رب انار امروزه متأسفانه، نمک تصفیه‌شده، رب گوجه و گوجه‌فرنگی و رنگ‌های شیمیایی جایگزین شده‌اند که موجب بیماری‌های مهلک هستند و لازم است سریعاً مواد اورگانیک در طبخ غذاها جایگزین مواد صنعتی شوند

دکتر حسن اکبری

متخصص و دانشیار آسیب شناسی سلولی

محقق و مدرس طب اسلامی- ایرانی

نسخه های گیاهی

علت شباهت و اشتراک نسخه های درمانی

هوالشافی

علت شباهت و اشتراک نسخه های درمانی

عوارض و خطرات جدی زیاد فکر کردن + راه حل

 

شباهت و اشتراک نسخه های درمانی، به علت شباهت ساختار و عملکرد سلول ها به هم است. درست است که هر فردی ممکن است بیماری متفاوتی داشته باشد ولی اگر خوب دقت کنیم ساختار سلول های بدن ما و مسیرهای اختلالات سلولی که عامل بیماری ها هستند، مشترک و بسیار شبیه به هم است و لذا اصلاح عملکرد و درمان اساسی بیماری ها نیز مثل هم خواهند بود

:در اینجا چند نکته باید توضیح داده شود

اگر تمام بیماری ها در اثر بوجود آمدن اختلالات در عملکرد سلول هاست، پس چرا نوع بیماری های بوجود آمده در بدن افراد مختلف متفاوت است؟

جواب: درست است که اختلالات عملکرد سلولی موجب بروز بیماری هاست، ولی باید توجه داشت که انسان ها در همین سلول ها، بافتها، اعضا و دستگاه های بدن، از لحاظ ژنتیکی، با هم تفاوت دارند و همین موضوع موجب می شود که با عوامل خارجی یا داخلی یکسان، نقطه ی اثر متفاوت شود، بطور مثال؛ زیاد خوردن آب و عدم رعایت دستورات مثلث سلامت، با ایجاد اختلال در عملکرد پمپ های سدیم-پتاسیم سطح سلول ها، موجب ورم سلولی می شود و این ورم سلولی عمومی است، یعنی هم در سلول های قلب و هم در سلول های عضلات بدن و هم در سلول های عصبی وجود دارد، ولی بسته به وضعیت ژنتیکی فرد که از مادر و پدر دریافت شده است، این ورم سلولی در یک نفر در سلول های مغزی نمود بیشتری پیدا می کند و در دیگری در سلول های عضله ی قلب و در فرد سوم در سلول های عضلانی، در فرد اول ممکن است بیماری بصورت تشنج، یا میگرن یا کاهش حافظه بروز کند، در فرد دوم بصورت یک نوع کاردیومیوپاتی و نارسایی قلبی و در فرد سوم بصورت ضعف عمومی یا اسپاسم عضلات اسکلتی بروز نماید، حال هر کدام از این افراد به بنده مراجعه نمایند، قطعاً بنده با توجه به هدف گیری رفع ورم سلولی و اصلاح عملکرد پمپ های سدیم-پتاسیم سلولی، به هر سه بیمار توصیه خواهم کرد: مثلث سلامت را بطور کامل رعایت نمایند، ورزش ملایم انجام دهند، سته ضروریه را مراعات فرمایند، پنج تطهیر را انجام دهند و هشت مسیر غذایی را تأمین کنند، البته دستوراتی هم برای حل مشکلات خاص شاید عرض نمایم، ولی چارچوب تمام نسخه ها مشترکات زیادی خواهد داشت، که بیماران با رعایت همین نکات ساده نتایج خوبی خواهند گرفت و با رفع ورم سلولی، تشنج و میگرن بیمار اول، کاردیومایوپاتی و نارسایی قلبی بیمار دوم و ضعف عضلانی بیمار سوم مرتفع خواهد شد

:پس چرا در طب جدید، تنوع در نسخه ها داریم

جواب: در طب جدید چون درمان، اغلب بصورت رفع علامت و شکایت است و خیلی کاری با رفع بیماری سلولی بصورت پایه ای و اساسی ندارد، برای هر شکایت و دردی یک دارو نوشته می شود و لذا اغلب خبری از دستورات اصلاح الگوی زندگی، دستورات تغذیه ای، تطهیر ارگان های مختلف نیست و فقط به علامت درمانی پرداخته می شود و لذا پس از اتمام داروها چون اصل اختلال سلولی رفع نشده، علایم اغلب بازگشت می کنند، مگر اینکه به علل دیگری و یا به علت قدرت ترمیم سامانه سلولی، اصل بیماری تا حدودی رفع شده باشد

بطور مثال؛ بیماری که دارای بیماری لوپوس است و چند علامت دیگر هم دارد، اول برای درمانِ علامتی لوپوس داروی اصلی کورتیکواستروئید سیتوتوکسیک تجویز می شود و برای رفع علایم دیگر بیمار نیز، داروهایی داده می شود، بطور مثال؛ اگر بیمار در زمینه لوپوس دچار افسردگی شده است، ممکن است داروهای ضد افسردگی دریافت کند و یا اگر بیمار در زمینه بیماری لوپوس دچار معده درد هم شده است، انواع داروهای گوارشی مثل داروهای مهارکننده ی ترشح اسید، یا خنثی کننده ی اسید و آنتی بیوتیک هم دریافت نماید، که همه اینها ضمن اینکه ممکن است با هم تداخل داشته باشند، خود دارای عوارض عدیده ای هستند. ضمن اینکه با قطع داروها مجدداً بیماری شعله ور می شود و اختلال عملکرد سلول های ایمنی که موجب فعالیت سیستم ایمنی بر علیه آنتی ژن های سلول های خودی بیمار شده است پابرجاست

چرا ما در نسخه های طب سنتی تنوع داروهای گیاهی را می بینیم و برای هر درد و شکایتی داروی گیاهی یا داروی ترکیبی نوشته می شود اما در نسخه دکتر اکبری این روال را کمتر می بینیم علت چیست؟

جواب: ما در طب سنتی و طب اسلامی-ایرانی قواعد کلی داریم که موظفیم آنها را رعایت نمائیم، این قواعد شامل اصلاح الگوی زندگی از طریق سته ضروریه با ضروریات ششگانه، انجام تطهیرهای پنجگانه شامل تطهیر جسمی، تطهیر گوارشی، تطهیر خونی، تطهیر جنسی و تطهیر اخلاقی است و همچنین تأمین غذای هشت مسیر غذایی جسم و روان انسان، شامل غذای دهانی (غذاها و نوشیدنی ها)، غذای پنداری (مثبت اندیشی و اصلاح فکری)، غذای دیداری، غذای شنیداری، غذای انس الهی (محبت و عبادت) و انس مردمی، غذای جنسی (حلال، مشروع و خانوادگی)، غذای بویایی (از طریق رایحه های خوش و عطر درمانی) و غذای لمسی و جذبی (از طریق روغن مالی و ماساژ درمانی) است، و اگر ما قبل از اصلاح اینها، شروع به دادن داروهای رنگارنگ گیاهی کنیم، در واقع شبیه همان درمان علامتی طب جدید پیش رفته ایم و ممکن است دچار عوارض داروها و تداخل آنها با هم شود و لذا باید مصرف داروها بطور مقطعی کم و معمولاً بصورت مفردات باشد و کمتر از نسخه های سنگین دارویی و ترکیب های عجیب و غریب استفاده نمائیم.

در انتهای بحث باید بدانیم که اغلب درمان ها با همان اصلاح های مشترک عمومی و ساده، مثل رعایت کامل مثلث سلامت، ورزش ملایم، حجامت، فصد، زالو (با رعایت موازین بهداشتی و علمی آنها)، تطهیرهای پنجگانه و تأمین غذاهای مسیرهای گوناگون جسم و روان، تأمین می گردد و لذا نیازی به مصرف داروهای شیمیایی و گیاهی فراوان و نسخه های متفاوت و رنگارنگ و پرهزینه نخواهد بود و داروهای خیلی ساده و آشنا و کم هزینه کفایت می کند، بشرطی که بیمار تمام دستورات را بخوبی رعایت کند و صبر داشته باشد

دکتر حسن اکبری

،متخصص آسیب شناسی

،دانشیار پاتولوژی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

محقق و مدرس طب اسلامی ایرانی

www.drakbary.com

عوارض نورتریپتیلین

هوالشافی

عوارض نورتریپتیلین

نورتریپتیلین دارویی است که به اصطلاح برای درمان افسردگی تجویز می گردد که از گروه داروهای ضد افسردگی سه حلقه ای می باشد و همچنین در درمان میگرن و سندرم خستگی مزمن این دارو تجویز میشود

گاهی این دارو برای درمان شب ادراری کودکان نسخه می شود، حال ببینیم این دارو واقعاً برای سلول های بیمار که موجب افسردگی، میگرن یا خستگی مزمن و یا شب ادراری شده اند چه می کند؟

:مکانیسم اثر دارو

این دارو از طریق برداشت مجدد اپی نفرین و سروتونین، توسط انتهاهای عصبی پیش سینابسی، باعث افزایش غلظت آن در سیستم عصبی مرکزی می گردد و بنابراین اثرات خود را، با افزایش عملکرد اپی نفرین و سروتونین در سلولها اعمال می کند

:عوارض این دارو

خواب آلودگی، افزایش اشتها، افزایش وزن، خشکی دهان، یبوست، ضربان قلب نامنظم، احتمال افزایش سکته قلبی و مغزی، آب سیاه چشم و تشنج مغزی

حال شما قضاوت کنید آیا رعایت کامل دستورات طب اسلامی-ایرانی که ریشه بیماری را درمان می کند بهتر است؟ یا مصرف چنین داروی خطرناکی؟

دکتر حسن اکبری

متخصص و دانشیار آسیب شناس سلولی

محقق و مدرس طب اسلامی – ایرانی

شیخ الرئیس

مبانی درمانی از دیدگاه شیخ الرییس

هوالشافی

مبانی درمان از دیدگاه شیخ الرییس ابوعلی سینا

زندگی ابوعلی سینا ملقب به همه چیزدان که همچنان در جهان می درخشد - حقوق نیوز

 

تنظیم و ویرایش: دکتر حسن اکبری

درمان سه وجه دارد: 1- بهداشت و تغذيه، 2- استعمال دارو، 3- ماساژ و مالش

اول: بهداشت و تغذيه

منظور ما از بهداشت، مراعات دستورهاي لازمي است كه براي حفظ بهبود تن بدان عادت كرده اند

موضوع غذا نيز يكي از اين دستورهاي بهداشتي بحساب مي آيد. مراعات بهداشت از حيث كيفيت بايد با امور دارويي مناسب باشد

ليكن غذا عموما ًداراي ويژگي هايي است، مثلاَ بايد اندازه را در غذا مراعات كرد، گاهي آنرا از بيمار بازگرفت، گاهي كم كرد، گاهي افزايش داد و گاهي به مقدار متناسب به بيمار داد

وقتي پزشك ميخواهد مزاج را سرگرم پختن و نُضج خلط ها نمايد، بيمار را از خوراك منع ميكند

اگر در بكار انداختن مزاج، جهت رسانيدن و پختن خلط ها نياز بدان باشد كه نيرو بر توانايي خود باقي باشد، غذا كمتر ميشود ولي به كلّي ممنوع نميگردد تا اين كه غذا نيرو را نگهدارد

غرض از دادن غذاي كم به بيمار باقي نگهداشتن نيرو است و علّت كمتر كردن غذا اين است كه طبيعت تمام مجال خود را صرف هضم آن نكند كه در نتيجه به علّت گرفتاري زياد نتواند به پختن خلط ها بپردازد. در اين زمينه همواره بايد اهميت نيرو را در نظر داشت و تشخيص داد كه آيا نيرو بسيار ناتوان شده است و آيا بيماري بسيار شديد است؟

كاهش مقدار غذا دو نوع است: كاهش از حيث كمي و كاهش از لحاظ كيفي و تو ميتواني كيفيت و كميت را گرد هم آوري و حالت سومي را به وجود آوري

فرق بين تصرف در كيفيت و تصرف در كميت غذا چيست؟ ممكن است غذايي از لحاظ حجم زياد و از لحاظ تغذيه كم باشد، مانند سبزيجات و ميوه. كسي كه سبزي و ميوه زياد ميخورد، حجم غذايش زياد است ولي مقدار تغذيه بخشي آن اندك، ممكن است غذايي كم حجم و بسيار مغذّي باشد مانند زرده تخم مرغ

گاهي نیاز مي افتد كه كيفيت را كاهش و كميت را افزايش دهيم. مثلاَ اگر ميل به غذا در بيمار زياد باشد و خلط هاي هنوز ناپخته در رگهاي وي ماندگار باشند، براي آرامش اشتهايش معده را از غذا پر ميكنيم و در عين حال نميگذاريم مواد زياد به درون رگها راه يابند تا فرصت براي پخته شدن مواد ماندگار در رگ وجود داشته باشد. اين كار ممكن است براي هدف هاي ديگري نيز مفيد واقع شود

گاهي بايد كيفيت غذا تقويت شود و كميت آن كاهش يابد، مثلاَ در موردي كه نيروي هضم در معده چنان ناتوان شده است كه ياراي هضم غذاي زياد ندارد و ما ميخواهيم اين نيرو را تقويت كنيم تا بتواند وظيفه خود را ادا نمايد

كاهش غذا و يا ممنوع كردن خوراك را غالبا ًوقتي توصيه ميكنيم كه به درمان بيماري هاي سخت مشغول هستيم

در بيماري هاي مزمن غذا را كاهش ميدهيم ولي نه به آن اندازه كه در بيماري هاي سخت اعمال ميكنيم، زيرا در حالت بيماري هاي مزمن نياز به ماندگاري نيرو بيشتر است و چون ميدانيم كه بحران دير رس و غايت آن دور است اگر نيرو را نگهداري نكنيم به مرحله بحران نميرسد و پختني هاي سر سخت و دير پز، پخته نميشوند. بحران در بيماري هاي سخت زودرس است و اميدواريم كه نيرو تا آخر پايداري كند و از ميدان در نرود. اگر بيم از بين رفتن آن قبل از بپايان رساندن كار در بين بود، غذا را زياد كاهش نميدهيم. هر قدر بيماري سخت به منشاء و عارضه نزديكتر باشد، غذا را قوي تر و نيرو بخش تر ميگردانيم. هر قدر بيماري سخت رو به افزايش نهد و پيش برود و عوارض فزوني يابند، از خوراك مغذّي ميكاهيم. همانطور كه انگيزه آنرا قبلاً ذكر كرديم، نيرو را در وقت كار و كوشش سبك بار ميسازيم. دراواخر بيماري رژيم غذايي را بسيار لطيف ميسازيم و هر قدر بيماري سخت تر و بحران نزديكتر باشد در لطافت دادن تغذيه كوشاتر ميشويم

درمورد ” غذاييت ” ماده خوراكي دو نكته ديگر نيز وجود دارد كه عبارتند از سرعت عبور و كندي آن

گوشت بريان و سرخ كرده به كندي نفوذ مينمايند، غذاهايي وجود دارند كه خون رقيق و زود هضم به بدن ميدهند، مانند ماده غذايي كه از انجير ايجاد ميشود. اگر بخواهيم نيروي حياتي را از نابودي برهانيم و به وي نشاط دهيم و در مهلتي كه داريم نيروي موجود براي هضم كفايت نكند، آنگاه به غذاي تند رو و زود رس نياز داريم. اگر غذاي كند هضمي در درون بدن باشد نبايد غذاي زود هضم را بر آن دو غذا با هم در آميزند و نتيجه همان باشد كه قبلاً ذكر كرديم

اگر بخواهيم كسي را نيرومند سازيم و به ورزش هاي سخت واداريم، بايدخوراك بسيار مغذّي و دير هضم به وي بخورانيم. كسي كه در منافذ ريز بدنش زود تراكم پيدا ميكند بايد غذاهاي نامتراكم بخورد

…ادامه دارد

:نظریه دکتر اکبری

در طراحی مثلث سلامت سعی شده در مجموع و تا حد امکان نکات مهم تغذیه ای برای پیشگیری و درمان بیماریها در نظر گرفته شود بنابراین توصیه اکید می شود مثلث سلامت بطور کامل توسط همه رعایت شود