زندگینامه دکتر محمد قریب بنیانگذار طب نوین اطفال در ایران

هوالشافی زندگی نامه دکتر محمد قریب بنیانگذار طب نوین اطفال در ایران دکتر محمد قریب در سال ۱۲۸۸ در تهران متولد شد. پدرش مرحوم علی اصغر خان قریب و از مردم روستای گرکان از توابع آشتیان بود. تحصیلات ابتدایی را در دبستان سیروس و متوسطه را در دارالفنون گذراند. او در سال ۱۳۰۶ شمسی در […]