• 02165453000
اگر در قسمت جستجوی اپلیکیشن‌های ویز و گوگل مپ کلمه "مثلث سلامت" را جستجو کنید،‌ نرم افزار آدرس مکان مطب دکتر اکبری را به شما نمایش خواهد داد و می توانید به آسانی در جهت آن حرکت کنید و آدرس را بیابید.