• 88675600 (9821+)

مشاهده نسخه
لطفا کد پیگیری خود را وارد کنید: *


توجه: در صورتی که کد پیگیری خود را یادداشت نکرده اید با ایمیل آدرس info.akbary@gmail.com مکاتبه نمایید.

چنانچه قسمت "نسخه" خالی می باشد، هنوز دستورات لازم توسط پزشک برای نسخه شما صادر نشده است.