• 02165453000نسخه چاپي ارسال به دوست
دنیای کوچک مویرگها و غلظت خون

 

هوالشافی

 

قطر هر مویرگ بین پنج هزارم تا ده هزارم میلیمتر است، یعنی چند هزارم یک ته سنجاق؟!!! که گاهی یک عدد گلبول قرمز برای اینکه بتواند از آن عبور کند باید خود را کلی نازک نماید. بنابراین اگر فرض کنیم یک گلبول قرمز یک خودرو باشد باید از خیابانهایی عبور کند که از خودش باریک‌تر هستند!!! پس اگر در این جور خیابانها ازدحام خودرو هم باشد، باید چه ترافیک سنگینی را تجربه کنیم. 

طول مجموع مویرگهای بدن حدود نود و شش هزار کیلو متر است!!! یعنی حدود چهل و پنج برابر قطر کشور عزیزمان ایران!!! و حدود نود درصد کل رگ‌های بدن را مویرگها تشکیل می‌دهند، بنابراین شاید این محیط تنگ و تاریک و پر ترافیک را بتوان دنیای کوچک نامید.

مویرگ‌ها محل مبادله مواد غذایی، آب، اکسیژن و دی اکسید کربن بین خون و سلول‌ها می‌باشد، مویرگ‌ها از یک تک لایه از سلولهای پوششی، مفروش شده‌اند این سلولها امکان تبادل Co2، O2 و متابولیت ها را بین خون و بافت‌ها فراهم می‌آورند. مولکول‌های کوچک می‌توانند منتشر شده و یا بصورت واکنش‌های انرژی پرفعال از غشاء سلولهای اندوتلیال عبور داده شوند، که این انرژی باید از غذای مصرفی تأمین گردد.

آب و مولکولهای با جرم کمتر از  پانزده کیلو دالتون می‌توانند از اتصالات ما بین سلولها عبور کنند و مولکولهای بزرگ از منافذ مویرگ‌های منفذدار و حبابچه‌های داخل سلولی عبور می‌کنند.

با توجه به مطالب ذکر شده باید بدانیم که هر چه غلظت خون بیشتر باشد اختلالات تبادل مواد غذایی، آب، اکسیژن و دی اکسید کربن بین خون و سلولها تشدید خواهد شد، چون حرکت گلبول‌ها در مویرگ‌ها مختل می‌گردد.

بنابراین برای تبادل بهتر متابولیت ها و سایر مواد بین خون و سلولها بهتر است با روش‌های مختلف طب اسلامی- ایرانی مثل رعایت کامل مثلث سلامت، حجامت، ورزش منظم، رعایت رژیم‌های غذایی تقویتی و رژیم‌های خاص درمانی برای مزاج‌های متنوع جلوی غلظت خون را بگیریم. 

 

دکتر حسن اکبری

متخصص و دانشیار آسیب شناس سلولی

محقق و مدرس طب اسلامی - ایرانی


لیست اخبار >>