به سایت دکتر حسن اکبری خوش آمدید

…هوالشافی…

تلفن دریافت نوبت

021-91302356

کاج های بیماری زا و مخرب محیط زیست

هوالشافی شهر های ایران در محاصره ی کاج های بیماری زا و مخرب محیط زیست   در سال های اخیر متاسفانه حساسیت های فصلی، آسم و سایر آلرژی ها شیوع زیادی پیدا کرده و این آمار روز به روز رو به افزایش است، در این مقاله به نقش درخت کاج که مهمان ناخوانده ی شهر […]