به سایت دکتر حسن اکبری خوش آمدید

…هوالشافی…

تلفن دریافت نوبت

021-91302356

غذاهای مناسب انواع طبع ها (مقاله مکمل مثلث سلامت)

هوالشافی غذاهای مناسب انواع طبع ها (مقاله ی مکمل مثلث سلامت)   شما سلامت جوی عزیز که در حال رعایت کامل مثلث سلامت هستید، با توجه به اینکه در مثلث سلامت فقط نوع مواد غذایی ذکر شده است، می توانید بر اساس نوع طبع یا مزاج خود، از انواع غذاها در قسمت غذاهای توصیه شده […]