به سایت دکتر حسن اکبری خوش آمدید

…هوالشافی…

تلفن دریافت نوبت

021-91302356

عسل

هوالشافی عسل   عَسَل که آن را به فارسی اَنگَبین گویند مایعی شیرین و گرانی است که زنبور عسل از شهد گل‌ها تولید می‌کند عسل مهم‌ترین منبع مواد قندی شناخته شده‌است و پانزده نوع قند دارد که مهم‌ترین آنها فروکتوز، گلوکز و ساکاروز است. در مجموع یک کیلوگرم عسل ۳۲۵۰ کالری حرارت و انر‍‍‍‍‍ژی دارد. […]