به سایت دکتر حسن اکبری خوش آمدید

…هوالشافی…

تلفن دریافت نوبت **** 91302356-021

روغن شترمرغ

هوالشافی  Ostrich (emu) oil :روغن شتر مرغ نام علمی شتر مرغ: Struthio Camelus طول قامت شتر مرغ: 280 –  210 سانتی متر طول پهنای بال ها: حدوداً 200 سانتی متر وزن شتر مرغ: حدود 145 – 63 کیلوگرم در تاریخ های کهن آمده است که مردم ایران و روم روغن شتر مرغ را می شناخته […]