به سایت دکتر حسن اکبری خوش آمدید

…هوالشافی…

تلفن دریافت نوبت

021-91302356

عوارض نورتریپتیلین

هوالشافی عوارض نورتریپتیلین نورتریپتیلین دارویی است که به اصطلاح برای درمان افسردگی تجویز می گردد که از گروه داروهای ضد افسردگی سه حلقه ای می باشد و همچنین در درمان میگرن و سندرم خستگی مزمن این دارو تجویز میشود گاهی این دارو برای درمان شب ادراری کودکان نسخه می شود، حال ببینیم این دارو واقعاً […]